Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

ไม่มีความคิดเห็น
1.ตำแหน่งดังนี้
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก กรมทหารพรานที่ 14

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี เว้น( ผู้เกิดปี พ.ศ.2538 )
 • เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดปี 2528 ลงไป)
 • มีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • สัญชาติไทยโดยกำเนิด

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งข่าวรับสมัครทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เรื่องการงดรับ พลอาสาสมัคร (หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณภาพจากบล็อก คนดีมีวินัย www.oknation.net/blog/nard


หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ แจ้งเรื่องการรับสมัครมาดังนี้
 • งดรับสมัครพลอาสาสมัคร (หญิง)เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนพลอาสาสมัครชาย ยังคงรับสมัครตามเดิม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893
(ประสานจาก เจ้าหน้าที่ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ)

ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครในปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

พลแม่นปืน พลซุ่มยิง อยากเป็นอะ ทำไงครับพี่

ไม่มีความคิดเห็น
หลักสูตร พลแม่นปืนชั้นสูงและครูฝึกพลแม่นปืน ขอบคุณภาพจากศูนย์การทหารราบอยากเป็นสไนเปอร์มีน้องที่ติดตามเพ็จ Army Etc. ถาม?????
ตอบ ถ้าไม่ซื้อปืนมาฝึกยิงเอง ซึ่ง(ต้องรวยยยย....มากชนิดเหลือกินเหลือใช้เอาเงินเป็นแสนๆมาซื้อปืนไรเฟิล กับผลาญกระสุนทิ้งอย่างไม่ปันยะปันยัง) หรือไม่ก็ต้องเป็นทหารหรือตำรวจนะคุณน้องผมตอบไป เสียงปลายสายบอกว่าพี่เอาดีๆซิครับ อย่างอย่ากวน....ีนซิครับ (แหมดียังครับ)เอาเฉพาะทหารบกนะเพราะพี่น่าจะมีข้อมูลเส้นทางเดินมากหน่อย เหล่าอื่นไว้มีโอกาสจะถามไถ่พี่น้องเพื่อนพ้องมาฝาก
***เอานะมันเป็นอย่างนี้น้องต้องฝ่าด่านอรหันต์ทองคำใหญ่ๆ 5 ด่าน (สำหรับ ทบ.นะ)*****
1.ต้องเป็นทหารประจำการให้ได้ก่อน(สัญญาบัตรหรือประทวนก็ได้ไม่ว่ากัน)ให้ดีเป็นเหล่ารบ (ม้า ราบ ปืน)เหล่าอื่นก็ได้ แต่อาจมีปัญหาตอนขอไปเรียนหน่วยอาจขัดข้องด้วยเหตุผลร้อยแปดพันเก้า บลาๆๆๆ
2.เป็นผู้ยิงปืนดี  ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกยิงปืนทหาร การฝึกยิงปืนเล็กยาวประจำปี  ของ กองทัพบก พ.ศ. 2530 สำหรับทหารทุกเหล่า (พูดง่ายๆ ต้องมีDNA วาสซาลี่ไซเซส ปนๆอยู่บ้างสักนิดส์.....ก็ยังดี) คือแม่นปืนเล็กยาว(ยิง พี่เอ็ม พี่เอชเค แม่นเป็นจับวาง) ยิงได้เหรียญว่างั้นเถอะเหรียญนี้นะ

ขอบคุณภาพจากร้าน www.tidyod.com3.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห้ามแก่(อายุไม่เกิน  40  ปี) สายตาสั้น ไม่กินเหล้า สูบบุหรี่(โดยเฉพาะสองอย่างหลังนิ เน้นๆเลย มีผลต่อการหายใจมากๆ เขาว่ามางั้นนะ
4.เป็นหน่วยใช้หรือหน่วยต้นสังกัดอนุญาตให้ไปเรียน...อันนี้มินโดนมาแล้วฟิตให้ตายดึงข้อ 20 วิ่งสกอร์ล้น ซิตอัพก็ล้น ร่างกายเต็มโร้ยส์ ฟิตฟุด

สุดท้ายเจอกับคำถาม "เอ็งไปเรียนทำไม เรียนมาก็ไม่ได้ใช้ ไม่ต้องไปหรอก ไปแล้วใครทำงาน" T__T
ดับฝันวันหวานวัยรุ่นไป....5.สุดท้ายก็คือ เทสต์ไปเรียนผ่าน
ก็ประมาณนี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมอย่างไรวานพี่น้องผู้รู้ช่วยเติมต่อได้ครับ------------------------------------
หลักสูตร พลแม่นปืนชั้นสูงและครูฝึกพลแม่นปืน1   เป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ ร.ต. – ร.อ. เหล่า  ร.หรือ นายทหารประทวนยศ ส.ต. – จ.ส.อ.ไม่จำกัดเหล่า  อายุไม่เกิน  40  ปี
2   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกหรือครูฝึกยิงปืนของหน่วย
3   เป็นบุคคลมีคุณสมบัติเป็นผู้ยิงปืนดี  ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกยิงปืนทหาร การฝึกยิงปืนเล็กยาวประจำปี สำหรับทหารทุกเหล่า  ของ กองทัพบก พ.ศ. 2530หลักสูตรพลซุ่มยิง1   เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพลแม่นปืนชั้นสูงและครูฝึกพลแม่นปืน  ซึ่งมีคุณวุฒิการยิงปืนจัดอยู่ในชั้นพลแม่นปืน หรือ เป็นนักยิงปืนทางยุทธวิธีของ ทบ.
2   เป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ   ร.ต. – ร.อ.  และนายทหารประทวนเหล่า ร. หรือ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ไม่จำกัดเหล่า   อายุไม่เกิน  40  ปี3   เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ  จากคณะกรรมการ
4   เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  โดยผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ
5   เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจโรค จากคณะกรรมการแพทย์ทหาร และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการศึกษา
อันเบื้องต้นก็มีด้วยประการละฉะนี้ส่วนเรื่องที่เขาวาดไว้ ภารกิจลับอย่างนั้น ทำงานโน้นทำงานนี้ คนนี้ทำได้กี่ศพฉายาอะไร หาอ่านกันเอานะครับ ผมว่านิทานเรื่องสไนเปอร์มีเยอะแล้วในเน็ต จริงบ้างเท็จบ้างก็ว่ากันไปพิจารณาเอา แต่ชีวิตจริงไม่ใช่หนังครับ บางครั้งอาจโหดกว่าร้อยเท่า บางครั้งก็น่าเบื่อเป็นพันเท่า ทำใจกลางๆแล้ว ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายกันดีกว่านะครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริการ 27 คน

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ นขต.บน. 6 จำนวน 26 คน
 • จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์บริเวณท่าอากาศยานทหาร 1 และ 2  จำนวน 1 คน 
อัตราค่าจ้าง 7000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติโดยสังเขป 
จบการศึกษาภาคบังคับ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
รับสมัคร แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 6 ตั้งแต่ 10-18 ก.ย. 58 ในวันและเวลาราชการ
โทร 0 2534 4298 , 0 2534 4599

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 12 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน สมัครด่วน

ไม่มีความคิดเห็น
รับสมัครถึง วันที่ 10 ก.ย. 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 12 บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
ประเภท  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ข่าวสาร เพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม รายงานการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินและการบังคับโทษปรับของผู้เกี่ยวข้องในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เก็บรักษาทรัพย์สินหรือนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ดำเนินงานด้านการอำนวยการ เลขานุการ การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
       
วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2. การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษาโดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 4. ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 5. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารแผนงาน/โครงการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินฯ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดการรับสมครได้ที่นี่

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://oncb.thaijobjob.com/

ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการสอบ รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียดเบื้องต้นสอบตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค

วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สายอำนวยการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
 • สายเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ 

1. ประกาศรับสมัคร    18 ก.ย. 58
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต    1 - 22 ต.ค. 58 http://www.policeadmission.org/
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน    17 พ.ย. 58
4. สอบข้อเขียน    29 พ.ย. 58
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    9 ธ.ค. 58
6. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    18 - 25 ธ.ค. 58
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)    6 ม.ค. 59
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง    10 ก.พ. 59
9. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้นสังกัด    16 ก.พ. 59 


อัตราที่เปิดรับ จำนวนทั้งสิ้น 985 อัตรา

1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
    (ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน)
705 อัตรา
2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
    (ทำหน้าที่ครูฝึก)
180 อัตรา
3. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ) 100 อัตรา


ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพิ่มเติม คุณสมบัติโดยสังเขปของตำแหน่งที่รับสมัคร (รอยืนยันจาก สตช.อีกครั้ง)

1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
1.1 ทำหน้าที่อำนวยการ บรรจุหน่วยงานส่วนกลาง (705 อัตรา)
รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

1.2 ทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ (180 อัตรา)
รับเฉพาะผู้ชาย

 • เคยเป็นทหารเกณฑ์ (ไม่รับผู้จบ รด.ปี3)
 • หน่วยต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุ 21 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ 
2. กลุ่มงานเทคนิค
2.1 ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (100 อัตรา)
รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

ไม่มีความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5) ดังนี้.-
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน 2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 อัตรา โดยมี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, พนักงาน
ธุรการ 2 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารพรานที ๑๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (จำนวน ๘๐ นาย)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น
โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58 สอบถามรายละเอียดได้ที่กองศัลยกรรม โทร 0-2534-7336,0-2534-6540 ขอรับใบสมัครได้ที่e-mail: surgery_bhu@hotmail.com

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 (ฉบับ)
2. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 (ฉบับ)
3. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 (ฉบับ)
4. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 (ฉบับ)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 (ฉบับ)
6. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 2 (รูป)
7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน 1 (ฉบับ)
8. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จำนวน 3 (ฉบับ)
** จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.0 2534 7306-7

ที่มาข้อมูลข่าวสาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งล่วงหน้าการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปี 2559

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

เปิดรับสมัคร มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี )นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการจำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711) 
 • ตำแหน่งช่างเขียน(ชกท.810) 
คุณสมบัติโดยสังเขป
- ต้องเป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2528 – 2540)
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
-สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ส.ค. 2558 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817ต่อ75409 ในเวลาราชการ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2558 จำนวน 5000 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 22

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22

จำนวนอัตราที่รับตามจำนวนอัตราที่ขาด จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลพลเรือน  สัญญชาติไทย บิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (เกิด พ.ศ.2528-2540) นับตาม พรบ.รับราชการทหารฯ ไม่รับบุคคลเกิดปี 2538 และที่ได้รับหมายเรียกในปี 2558 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2558 ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และนำตัวขึ้นกองประจำการแล้ว
 • ผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากเพ็จ
กองพันจู่โจม ROYAL THAI ARMY RANGER BATTALION
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร 
 • ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
 • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2533  2540 ) 
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง 
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 58  ถึง 11 ต.ค. 58
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ความคืบหน้าในการดำเนินการ เรื่อง การสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ความคิดเห็น
ข้อมูลเพิ่มเติม( อัตราการสรรหาการบรรจุ นายสิบตำรวจ(นสต.) ปี2559 )*********

 


1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
1. จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 1 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ
 

2. รับสมัคร ใน 27 - 31 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จำนวน 6 สาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เอกสารทางทหารที่มักใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการทหารที่ผมได้รับคำถามอยู่เสมอๆ ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อหาย ไปเอาที่ไหน ลองอ่านดูนะครับหา รวมมาตอบให้แล้ว ถ้าขาดอะไรบอกนะครับจะหามาให้อ่าน....กัน โชคดีกับการสอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 )

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )
หรือที่เรารู้จักกัน และเรียกกันว่า " ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร" นั้น มีลักษณะตามตัวอย่าง ข้างต้น เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะเรียกใบนี้ว่า " แบบ สด.43 " นะครับ ทีนี้ใครถามเราว่ารู้จัก สด.43 หรือยัง ก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับ ส่วนชายไทยทุกคนจะมีหรือไม่นั้น เรามาดูกันว่า แบบ สด.34 นั้น มีที่มาอย่างไร ใครบ้างที่ต้องมี ใครบ้างไม่ต้องมี และเมื่อมีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไร ใช้ สด.43 เพื่อการใดบ้าง ..เรามาดูกันครับ

ทีนี้เรามารู้ที่มากันครับว่า แบบ สด.43 นั้น ท่านจะได้รับมาอย่างไร : แบบ สด.43 เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อรับรองว่า ท่านได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และท่านได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีนั้น ๆ แบบ สด.43 นี้ ผู้ที่จะดำเนินการแจกจ่ายให้ท่าน คือ ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ ซึ่งไปดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือก ประจำปี ในแต่ละเขต/อำเภอ เมื่อดำเนินการตรวจเลือกแล้ว ประธานกรรมการจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ ให้ผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกทุกคน เป็นหลักฐาน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) และมี ( แบบ สด.43 ) ไว้ในครอบครองนั้นก็คือผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และผ่านการตรวจเลือก ฯ แล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นั้น ท่านจะไม่มีใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ เพราะท่านจะได้รับการขึ้ันทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เลย โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีก็คือ พวกที่หนีทหาร ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว และไม่สามารถดำเนินการ และมีหลักฐานทางราชการได้ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องหา คดีหนีราชการทหาร และถือว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

อะไรบ้างที่ระบุใน ใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) : ในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ แบบ สด.43 นั้น โดยสมบูรณ์แล้ว จะประกอบด้วยเอกสารแบ่งเป็น 3 ท่อน ท่อนแรก จะเก็บไว้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัด, ท่อนที่ 2 จะเก็บไว้ที่ กองทัพภาค ( ท่อนนี้จะเหมือนกับที่ 3 ที่ท่านถือไว้ ), ส่วนท่อนที่ 3 นั้น ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จะมอบให้ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก ฯ รับไปเป็นหลักฐาน ( ดังนั้น ใบ สด.43 ที่ท่านถือไว้ จึงเป็นท่อนที่ 3 ) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความถูกต้อง กับท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ได้ และในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) นั้น ก็ได้ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับการตรวจเลือก ฯ ไว้ ซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ท่านต้องรู้ ซึ่งระบุไว้ใน แบบ สด.43 แยกเป็น 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งต้องถูกต้อง และตรงกับตัวท่านผู้ถือหลักฐาน

ข้อ 2 จะเป็น ผลการตรวจเลือก ฯ ซึ่งในข้อย่อย มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ พอสมควร ขออธิบายข้อย่อยเป็นข้อ ๆ เพื่อความเข้าใจดังนี้ ครับ ในข้อ 2.1 กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ตรวจร่างกายแล้วเห็นว่า ( ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายสมบูรณ์ จะลงว่า " สมบูรณ์ดี" หรือถ้าร่างการไม่สมบูรณ์ ก็จะระบุความไม่สมบูรณ์ไว้ เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับเข้าเป็นทหารหรือไม่ ) ควรเป็นคนจำพวกที่ ( จะระบุว่า 1, 2, 3, 4 ซึ่งได้พิจารณาจากสถาพร่างกาย )

ข้อ 3 บันทึกอื่น ๆ

(ข้อมูลจากเว็บหน่วยสัสดีเขตคันนายาว)

ในกรณีที่ สด.43 หาย
แจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อขอภ่ายสำเนาท่อนที่ 2 ได้ที่แผนกสรรพกำลัง กองทัพภาค (ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องเดินทางไปที่กองทัพภาคที่ เราสังกัด)
หรือแจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อออกใบแทนได้ที่ สัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารเพื่อทำเรื่องออกใบแทน สด.43(จะต้องใช้เวลาหน่อย)

สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)


สด.8 นั้นจะอยู่ในสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) หน้ากลางเล่ม เวลาใช้งานในถ่ายเอกสารหน้ากลางตรงส่วนที่ระบุว่า สด.8 ทั้งสองส่วน การรับทำอย่างไร
สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) ถามว่ารับได้ที่นี่ เมื่อ
น้องฝึกนักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3 และหน่วยฝึกฯ ทำเรื่องนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
เมื่อปลดประจำการจากการเป็นพลทหารประจำการ (ทหารเกณฑ์) หน่วยที่สังกัดจะทำเรื่องนำปลดตามลำดับขั้น

รับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารที่น้องขึ้นทะเบียนทหารไว้
มีน้องถามผมว่าทำไมได้ช้า เนื่องจากแต่ละหน่วยมีคนมากเจ้าหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีหางว่าวนำปลด บลาๆๆๆ ต่างนานามากมาย อาจจะเร็วบ้างช้าบ้าง เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับ ใจเย็นอาจจะเป็นเดือนหรือหลายเดือนอยู่เหมือนกัน

ในกรณีที่ สด.8 หาย
ถ้าหายทำอย่างไร ให้แจ้งความเอกสารหาย และนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมใบแจ้งความติดต่อสัสดีอำเภอหรือสัสดีเขต ขอทำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)
ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการอยุ่ กทม. ไปขอใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620)ได้ที่ร.พ. พระมงกุฎคับ แต่ต้องไปตอนเช้าอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าไปตอนบ่ายแพทย์ไม่สามารถออกใบให้ได้ เพราะอาจมีภารกิจเร่งด่วนของทางกองทัพ ไปถึง รพ.ประมาณ 6-7 โมงทำบัตรใหม่ รอดำเนินการ เสร็จประมาณ เกือบๆเที่ยงคับ ค่าใช้จ่ายประมาณ 140 บาท (ค่าทำบัตร+ค่าใบทบ.466-620)

หรือ ถ้าต่างจังหวัด ให้ขอได้ รพ.ทหารค่ายทหาร ที่สามารถออกให้ได้นะครับ ถ้าในกรณีที่การสอบให้นำผลตรวจเลือด HIV ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.ด้วยว่าต้องตรวจเลือดด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ

 • กรณีเป็นนักศึกษาวิชาทหารน้องขอได้ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 • กรณีเป็นพลทหารประจำการปลดประจำการแล้ว ให้ของได้หน่วยที่น้องสังกัดอยู่ โดยให้ ผบ.หน่วยเป็นผู้เซ็นต์รับรอง 
เอกสารในกรณีที่หลักฐานของบิดา มารดาไม่มี
(ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า) เช่น พ่อ หรือแม่หายไป หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันทำอย่างไรเราจะขอสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารของบิดามารดาได้ ให้นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเรา ไปติดต่อที่อำเภอที่ใกล้เคียงในเวลานั้นเพื่อขอคัดสำเนาได้เลย

***(พี่ทำมาแล้วลืมสำเนาทะเบียบบ้านแม่ระหว่างไปสมัคร เดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลามาก จึงตัดสินใจไปคัดสำเนาที่สำนักงานเขตฯ เลยผ่านไปด้วยดี แจ้งเจ้าหน้าที่เขาว่านำไปสมัครสอบเข้ารับราชการฯ)
เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
หาตัวจริงได้หายไปให้รีบไป เช่น ใบ รบ.หาย หรือ ทรานสคริปหายต้องรีบขอตัวแทนมาทันที เพราะบางหน่วยจะขอดูตัวจริงและอาจไม่อนุโลมให้นำมาให้หลังสอบ

จบแค่นี้ก่อนไว้แอดมินคิดออกจะต่อให้ ตอนที่สองให้ครับแล้วพบกันอีกตอนหน้ากับการฟิตร่างกายเพื่อการสอบเข้ารับราชการทหาร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (เพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น
ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ฯ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในปี 2558 จึงนำมาแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้ทราบกันครับ  เพื่อน้องๆที่สนใจได้เตรียมตัวล่วงหน้า


โหลดโบรชัวร์รายละเอียดการรับสมัคร ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ได้ที่นี่

งดรับสมัครทหารมหาดเล็กหญิงเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893

ขอบคุณ จ.ส.อ.จำเริญ กลัดนุ่ม ที่ประสานข้อมูลมาตลอดครับ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 
 • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรืโครงการ
 • สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
 • บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

"บ้านน้อยหลังนี้สุขขี เสียจริง" ชีวิตจริงของทหารสามจังหวัดได้แวะไปเยี่ยมเพื่อนในฐาน ณ ........ หลังจากไถ่ถามสารทุกข์  สุกดิบก็อดไม่ได้ที่จะขอดูที่หลับที่นอน วิมานน้อยบนดินของเหล่าเพื่อนนักรบสหายศึกกันหน่อย ก็ตามภาพฉาย สองนักรบบอกตามสบาย ก็อดที่จะเอามาฝากน้องๆ ที่อยากสวมเครื่องแบบให้ได้ดู นิละชีวิตจริง ไม่เท่อย่างในหนัง อาจไม่เหมือนอย่างจินตนาการ
แม้ไม่มีอ้อมกอดอุ่นๆ 
แต่เราก็มีเหล็กเย็นๆ ของ m 16 เป็นเพื่อน
ไม่ใหญ่ ไม่หรูหรา แต่ก็อยู่ได้ อยากบอกทุกคนว่า "หลับให้สบายนะครับพี่น้องชาวไทยตรงนิเราจะดูแลเอง ราตรีสวัสดิ์ " 

จากใจทหารชายแดน
รายงานภาพและข่าว แอดมินArmy Etc.

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร. ตชด. เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ครูแก้ม ครู ตชด.ผู้เสียสละ ขอบคุณภาพจาก www.kruinter.com
ตำแหน่ง ครู (ปท.1) ในสังกัดต่างๆ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน จำนวน 80 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เรือดำน้ำจากที่เป็นหนึ่ง สู่อันดับบ๊วย กับอำนาจในการรบที่นักการเมืองไม่เคยคิด

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งในหลายๆสำนักเกี่ยวกับ กองทัพเรือเสนอความต้องการจัดซื้อ เรือดำน้ำหรือเรือ ส.เหมือนครั้งในอดีต เหล่านักวิชาเกิน และนักกินเมืองต่างออกความเห็นว่าจะซื้อทำไมอ่าวไทยลึกแค่ 80 ม.ใส่จนมองเห็นก้นทะเล( แต่ตูนั่งเครื่องผ่านอ่าวไทยก็ไม่เคยเห็นก้นอ่าวอย่าง เอ็งว่าซักที ไอ้หมาเอ้ย ) ผมเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์และความพยายาม ของ ทร. เพราะรอบๆบ้านเราต่าง มีเรือ ส.ไว้ประจำการกันเกือบหมดแล้ว ในภายหน้าเราไม่ทราบหรอกว่าสถานการณ์เรื่องในท้องทะเลจะไปในแนวใด การมีไว้ไม่ได้มีเพื่อรบ (กับใครอย่างเดียวโว้ย) แต่เป็นการถ่วงดุลอำนาจ พูดง่ายๆ คือ เอ็งมีข้าก็มีนะเว้ย แล้วการเล่นไล่จับกับเรือดำน้ำ ทร.เขามีบทเรียนแล้ว ว่ามันยากอย่างไร แค่เรือดำน้ำเล็กๆของไอ้กันเรายังหากันตาเหลือก เขาถึงต้องการมี ไม่ใช่มีเพื่อผลาญงบแบบนักกินเมือง แต่มีไว้รักษาอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยครับ(โว้ย) ไม่ว่าจะมาจากไหน จีน เกาหลี เยอรมัน เขาก็ต้องเลือกให้คุ้มค่าคุ่มราคาที่สุดนั้นละไม่ต้องห่วง คนของ ทร.ไม่ได้โง่นะครับ

เขาเอามาเขาก็เอามาต่อยอด เหมือนเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ใกล้ฝั่ง ที่เราแถบจะทำได้เองทุกชิ้นส่วนแล้ว แหมพูดแล้วมันคนปากจริงๆ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก ทวีตเตอร์วาสนา นาน่วม
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ ฯ  (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร  ดังนี้ 

1. พลอาสาสมัคร (ชาย)
  1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 – 15 ก.ย.58
  1.2 สมัครด้ วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.58 – 14 ก.ย.58 ไม่ เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. พลอาสาสมัคร (หญิง)งดรับสมัครปรับปรุงหลักสูตร
  2.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58
  2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา       
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893 แล ะ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 58 เวลา 0800 -1630 เว้นวันหยุดราชการที่ บก.กรม ทพ. 22 ค่ายสุรนารี จว.น.ม.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 2/58

ไม่มีความคิดเห็น
รับสมัครวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์
                   1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                       1.1 เพศชาย
                            1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
                             1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ
                            1.1.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.1.5  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                             1.1.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             1.1.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

                             1.1.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                             1.1.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                             1.1.10 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

                             1.1.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                             1.1.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.28 – 12 ก.ค.40)

                             1.1.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
                        1.1.14 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                             1.1.15 ว่ายน้ำเป็น
                       1.2 เพศหญิง
                            1.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด        

                            1.2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ

                            1.2.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามไ
                            1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                            1.2.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
                            1.2.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
                            1.2.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
                            1.2.10  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
                            1.2.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
                           1.2.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.33 – 12 ก.ค.40)
                            1.2.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
                            1.2.14 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                            1.2.15 ว่ายน้ำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น. สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น