บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 12 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน สมัครด่วน

รับสมัครถึง วันที่ 10 ก.ย. 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 12 บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว