บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก กรมทหารพรานที่ 14

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี เว้น( ผู้เกิดปี พ.ศ.2538 )
 • เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดปี 2528 ลงไป)
 • มีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • สัญชาติไทยโดยกำเนิด

กำหนดการรับสมัคร 
1.รับสมัคร 14-15 ก.ย.58 เวลา 0900-1600 ณ อาคารสังฆประชาร่วมใจถวายในหลวง บก.กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
2.ทดสอบร่างกาย 16 ก.ย.58 เวลา 0830 บก.กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
3.ประกาศผลรอบแรก21 ก.ย.58 เวลา 0900-1530 
4.ตรวจโรค 21 ก.ย.58 รพ.ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
5.ประกาศผลรอบสุดท้าย 23 ก.ย.58 เวลา 0900 บก.กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

การทดสอบ
1.ทดสอบข้อเขียน
2.ทดสอบร่างกาย 3 รายการ คือ วิ่ง 2 กม. , ดันพื้น,ลุกนั่ง ตามหลักเกณฑ์ ทบ.
3.สอบสัมภาษณ์ แบบทหารพราน ดูการแก้ปัญหา และลักษณะท่าทาง

หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

 • ทหารกองหนุน และบุคลพลเรือนชาย 
 • เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ   หากบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรอง 
 • ใบสูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
 • บัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
 • ใบสำคัญทหารกองหนุน ( สด.8 ) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย หรือหนังสือแสดงวิทยฐานะ จาก นรด., สด.9 และ สด.43 แล้วแต่กรณี ฉบับจริง พร้อม สำเนา 2 ฉบับ 
 • ใบรับรองแพทย์ ฉบับ จริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ 
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 1 นิ้วจำนวน 6 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น การเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตร ของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

เพิ่มเติมการเดินทาง
 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 14

1 ความคิดเห็น :

 1. ผมก็อยากสมักนะครับแต่ผมไม่รุ้จักใครเลย .

  ตอบลบ