บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการจำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711) 
  • ตำแหน่งช่างเขียน(ชกท.810) 
คุณสมบัติโดยสังเขป
- ต้องเป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2528 – 2540)
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
-สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ส.ค. 2558 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817ต่อ75409 ในเวลาราชการ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น