บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก ทวีตเตอร์วาสนา นาน่วม
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ ฯ  (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร  ดังนี้ 

1. พลอาสาสมัคร (ชาย)
  1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 – 15 ก.ย.58
  1.2 สมัครด้ วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.58 – 14 ก.ย.58 ไม่ เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. พลอาสาสมัคร (หญิง)งดรับสมัครปรับปรุงหลักสูตร
  2.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58
  2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา       
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893 แล ะ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น