บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ความคืบหน้าในการดำเนินการ เรื่อง การสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ความคิดเห็น
ข้อมูลเพิ่มเติม( อัตราการสรรหาการบรรจุ นายสิบตำรวจ(นสต.) ปี2559 )*********

 


ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวสอบในปี 2559
สำหรับการสอบนายสิบตำรวจ (นสต.)ประจำปี 2558 ที่ผ่านมานั้น เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น
 • บุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา 
 • ทหารกองหนุน(จากพลทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์เท่านั้น) จำนวน 1,000 อัตรา
การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 4,000 อัตรา ใน พ.ศ.2558  รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.ปลาย/ปวช หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ในหน่วยดังนี้
ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.
คุณสมบัติ 
บุคคลภายนอก เพศชาย (ยกเว้น สาย ปจ.3 รับเฉพาะเพศหญิง )
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18บริบูรณ์ และไม่เกิน  27 ปีบริบูรณ์
สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่วัดรอบอก)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

2. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
1,000 อัตรา ใน พ.ศ. 2558 บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนใน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)

คุณสมบัติ 
 • บุคคลภายนอก เพศชาย 
 • ทหารกองหนุนจากพลทหารกองประจำการ (ไม่รับนักศึกษาวิชาทหาร)
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์ และไม่เกิน  27 ปีบริบูรณ์
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ 

สำหรับวิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ ประจำปี 2558 ในรอบแรกเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
5. กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ
6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน 10 ข้อสำหรับในปี 2559 รอ สตช.พิจารณาเรื่องเกินอายุในการรับสมัครอีกครั้งซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป

1 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ11 ก.ค. 2559 21:54:00

  มีที่ไม่จำกัดส่วนสูงมัยจ๊ะอยากเปนทหารจร้อยากไปช่วยทำงานที่ยะลา

  ตอบลบ