บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

เอกสารทางทหารที่มักใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการทหารที่ผมได้รับคำถามอยู่เสมอๆ ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อหาย ไปเอาที่ไหน ลองอ่านดูนะครับหา รวมมาตอบให้แล้ว ถ้าขาดอะไรบอกนะครับจะหามาให้อ่าน....กัน  โชคดีกับการสอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 )
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )
หรือที่เรารู้จักกัน และเรียกกันว่า " ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร" นั้น มีลักษณะตามตัวอย่าง ข้างต้น เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะเรียกใบนี้ว่า " แบบ สด.43 "  นะครับ  ทีนี้ใครถามเราว่ารู้จัก สด.43 หรือยัง ก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับ  ส่วนชายไทยทุกคนจะมีหรือไม่นั้น เรามาดูกันว่า แบบ สด.34 นั้น มีที่มาอย่างไร ใครบ้างที่ต้องมี  ใครบ้างไม่ต้องมี  และเมื่อมีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไร  ใช้ สด.43 เพื่อการใดบ้าง ..เรามาดูกันครับ


ทีนี้เรามารู้ที่มากันครับว่า แบบ สด.43 นั้น ท่านจะได้รับมาอย่างไร  : แบบ สด.43  เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อรับรองว่า ท่านได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  และท่านได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีนั้น ๆ แบบ สด.43 นี้ ผู้ที่จะดำเนินการแจกจ่ายให้ท่าน คือ ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ ซึ่งไปดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือก ประจำปี ในแต่ละเขต/อำเภอ เมื่อดำเนินการตรวจเลือกแล้ว ประธานกรรมการจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ ให้ผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกทุกคน เป็นหลักฐาน   ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) และมี ( แบบ สด.43 ) ไว้ในครอบครองนั้นก็คือผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และผ่านการตรวจเลือก ฯ แล้วเท่านั้น  สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นั้น ท่านจะไม่มีใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ เพราะท่านจะได้รับการขึ้ันทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เลย โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีก็คือ พวกที่หนีทหาร ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว และไม่สามารถดำเนินการ และมีหลักฐานทางราชการได้ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องหา คดีหนีราชการทหาร  และถือว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

อะไรบ้างที่ระบุใน ใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) : ในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ แบบ สด.43 นั้น โดยสมบูรณ์แล้ว จะประกอบด้วยเอกสารแบ่งเป็น 3 ท่อน ท่อนแรก จะเก็บไว้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัด,  ท่อนที่ 2 จะเก็บไว้ที่ กองทัพภาค ( ท่อนนี้จะเหมือนกับที่ 3 ที่ท่านถือไว้ ), ส่วนท่อนที่ 3 นั้น ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จะมอบให้ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก ฯ รับไปเป็นหลักฐาน ( ดังนั้น ใบ สด.43 ที่ท่านถือไว้ จึงเป็นท่อนที่ 3 ) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความถูกต้อง กับท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ได้   และในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) นั้น ก็ได้ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับการตรวจเลือก ฯ ไว้  ซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ท่านต้องรู้ ซึ่งระบุไว้ใน แบบ สด.43 แยกเป็น 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งต้องถูกต้อง และตรงกับตัวท่านผู้ถือหลักฐาน

ข้อ 2 จะเป็น ผลการตรวจเลือก ฯ ซึ่งในข้อย่อย มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ พอสมควร ขออธิบายข้อย่อยเป็นข้อ ๆ เพื่อความเข้าใจดังนี้ ครับ ในข้อ 2.1 กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ตรวจร่างกายแล้วเห็นว่า ( ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายสมบูรณ์ จะลงว่า " สมบูรณ์ดี" หรือถ้าร่างการไม่สมบูรณ์ ก็จะระบุความไม่สมบูรณ์ไว้ เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับเข้าเป็นทหารหรือไม่ ) ควรเป็นคนจำพวกที่ ( จะระบุว่า 1, 2, 3, 4 ซึ่งได้พิจารณาจากสถาพร่างกาย  )

ข้อ 3 บันทึกอื่น ๆ 

(ข้อมูลจากเว็บหน่วยสัสดีเขตคันนายาว)

ในกรณีที่ สด.43 หาย
  • แจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อขอภ่ายสำเนาท่อนที่ 2 ได้ที่แผนกสรรพกำลัง กองทัพภาค (ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องเดินทางไปที่กองทัพภาคที่ เราสังกัด)
  • หรือแจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อออกใบแทนได้ที่ สัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารเพื่อทำเรื่องออกใบแทน สด.43(จะต้องใช้เวลาหน่อย)

สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)

สด.8 นั้นจะอยู่ในสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) หน้ากลางเล่ม เวลาใช้งานในถ่ายเอกสารหน้ากลางตรงส่วนที่ระบุว่า สด.8 ทั้งสองส่วน การรับทำอย่างไร
สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) ถามว่ารับได้ที่นี่ เมื่อ 
  • น้องฝึกนักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3 และหน่วยฝึกฯ ทำเรื่องนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  • เมื่อปลดประจำการจากการเป็นพลทหารประจำการ (ทหารเกณฑ์) หน่วยที่สังกัดจะทำเรื่องนำปลดตามลำดับขั้น
  • รับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารที่น้องขึ้นทะเบียนทหารไว้
มีน้องถามผมว่าทำไมได้ช้า เนื่องจากแต่ละหน่วยมีคนมากเจ้าหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีหางว่าวนำปลด บลาๆๆๆ ต่างนานามากมาย อาจจะเร็วบ้างช้าบ้าง เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับ ใจเย็นอาจจะเป็นเดือนหรือหลายเดือนอยู่เหมือนกัน

ในกรณีที่ สด.8 หาย
ถ้าหายทำอย่างไร ให้แจ้งความเอกสารหาย และนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมใบแจ้งความติดต่อสัสดีอำเภอหรือสัสดีเขต ขอทำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)

แบบ ทบ.100-075 ประวัติทหารบก 
น้องๆสามารถขอให้ที่ แผนกสรรพกำลัง จทบ.(จังหวัดทหารบก)หรือ มทบ.(มณฑลทหารบก)ที่น้องสังกัดอยู่อกเจ้าหน้าที่ว่าขอถ่ายเอกสาร แบบ ทบ.100-075 ประวัติทหารบก อย่างเช่น ตอนผมสอบเข้ารับราชการผมไปขอที่แผนกสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกราชบุรี ครับ

ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ
อยุ่ กทม. ไปขอใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620)ได้ที่ร.พ. พระมงกุฎคับ แต่ต้องไปตอนเช้าอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าไปตอนบ่ายแพทย์ไม่สามารถออกใบให้ได้ เพราะอาจมีภารกิจเร่งด่วนของทางกองทัพ ไปถึง รพ.ประมาณ 6-7 โมงทำบัตรใหม่ รอดำเนินการ เสร็จประมาณ เกือบๆเที่ยงคับ ค่าใช้จ่ายประมาณ 140 บาท (ค่าทำบัตร+ค่าใบทบ.466-620)
หรือ ถ้าต่างจังหวัด ให้ขอได้ รพ.ทหารค่ายทหาร ที่สามารถออกให้ได้นะครับ ถ้าในกรณีที่การสอบให้นำผลตรวจเลือด HIV ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.ด้วยว่าต้องตรวจเลือดด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ
  • กรณีเป็นนักศึกษาวิชาทหารน้องขอได้ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
  • กรณีเป็นพลทหารประจำการปลดประจำการแล้ว ให้ของได้หน่วยที่น้องสังกัดอยู่ โดยให้ ผบ.หน่วยเป็นผู้เซ็นต์รับรอง 
เอกสารในกรณีที่หลักฐานของบิดา มารดาไม่มี (ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า) เช่น พ่อ หรือแม่หายไป หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันทำอย่างไรเราจะขอสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารของบิดามารดาได้ ให้นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเรา ไปติดต่อที่อำเภอที่ใกล้เคียงในเวลานั้นเพื่อขอคัดสำเนาได้เลย(พี่ทำมาแล้วลืมสำเนาทะเบียบบ้านแม่ระหว่างไปสมัคร เดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลามาก จึงตัดสินใจไปคัดสำเนาที่สำนักงานเขตฯ เลยผ่านไปด้วยดี แจ้งเจ้าหน้าที่เขาว่านำไปสมัครสอบเข้ารับราชการฯ)

เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา หาตัวจริงได้หายไปให้รีบไป เช่น ใบ รบ.หาย หรือ ทรานสคริปหายต้องรีบขอตัวแทนมาทันที เพราะบางหน่วยจะขอดูตัวจริงและอาจไม่อนุโลมให้นำมาให้หลังสอบ
จบแค่นี้ก่อนไว้แอดมินคิดออกจะต่อให้ ตอนที่สองให้ครับแล้วพบกันอีกตอนหน้ากับการฟิตร่างกายเพื่อการสอบเข้ารับราชการทหาร