Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา


กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ     25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61
4. สอบข้อเขียน     วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน     4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย     7 – 27 ธ.ค.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)     7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง     28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ     1 ก.พ.62

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา http://rcm.edupol.org

กรมกำลังพลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  9 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บ.เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท
 • อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ  กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร 0 2534 0036

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  1 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 ถึง 5 พฤศจิกายน 2561 ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 0 2297 7029, 0 2297 8094

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองทัพบก http://www.rta.mi.th

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561 

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ วันเวลาสอบวันอาทิตยท์ที่ 11พฤศจิกายน2561เวลา09.00น.

กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ปิดประกาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เอกสารประกอบการรับสมัครที่สำคัญรับสมัครผ่านทาง https://atc-rta.thaijobjob.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร :  กรมยุทธศึกษาทหารบก


กรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 45 ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0800 ถึง 1600 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัคร หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-672148 หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ส่งมาที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0700 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ( พร้อมนำหลักฐานตัวจริงมาในวันสอบคัดเลือกด้วย ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกรมทหารพรานที่ 45

ข้อสอบนายร้อยตำรวจชาย/นายร้อยตำรวจหญิง

รวมข้อสอบเก่าสอบคัดเลือกฯ เข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจหญิง
นายร้อยตำรวจชาย

           ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ www.mayahol.com

  หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จนถึง 26 ก.ย. 60

  หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัครชาย) 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
      1.1 เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
      1.2 บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึ
      กาาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
      1.3 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
      1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
      1.5 มีบุคคลิกลักษณะท่างทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
      1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
      1.7 มีความสุงตั้งแต่ 65 ซม. ขึ้นไปและไม่เกิน 180 ซม.
      1.8 นับถือศาสนาพุทธ
      1.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
      1.10 ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารสเสพติด)
      1.11 ไม่เป็นผุ้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
      1.12 ไม่เป็นผุ้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่า
      ได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
      1.13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
      1.14 ไม่เป็นผุ้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
      1.15 ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
      1.16 ไม่เป็นผุ้พิการทางสายตา
      1.17 ว่ายน้ำเป็น

   2. หลักฐานประกอบการสมัคร
      2.1 ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
      2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
      2.3 ทะเบียนบ้่าน
      2.4 วุฒิการศึกษา (ตามคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)
      2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
      2.6 ผลการตรวจร่างกาย ( ตรวจเลือด HIV)  ผลการตรวจการวัดสายตา

   3. เกณฑ์การคัดเลือก
      3.1 สอบภาควิชาการ , วิชาทหารเบื้อนต้น, ความรุ้รอบตัว สอบสัมภาษณ์, ดูบุคคลิกลักษณะ
      3.2 ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
      3.3 ตรวจโรคโดยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกภฎเกล้า
      3.4 พิมพ์ลายน้ำมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำสักงานตรวจแห่งชาติ)

   4. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
      4.1 ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งดังนี้
      4.1.1 เทอมที่ 1 ( 7 สัปดาห์) ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
      4.1.2 เทอมที่ 2 (7 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 2000 บาท
      4.1.3 เทอมที่ 3 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 4000 บาท
      4.1.4 เทอมที่ 4 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 9000 บาท
      4.2 หลังจากฝึกจบยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินรายได้รายเดือน 11,800 บาท
      4.3 ต้องทดสองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการบรรจุ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ่งผุ้
      ได้รับการบรรจุ หากมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่องานดีจะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อน
      กำหนด
      4.4 มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่ารักษา
      พยาบาล, สมรสพระราชทาน, นาคในพระชาชานุเคราะห์หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการ
      สงเคราะห์อื่น ๆ )
      4.5 ได้รับพระราชทานเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
      4.6 ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร ตามความรู้ความสามารถเมื่อ
      ถึงเวลาสมควร
      4.7 มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหาร
      มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
      4.8 มีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสุตรพิเศา หลักสูตรส่งทาง
      อากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรการบแบบจู่โจม
      4.9 อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
      4.10 การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่า
      ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

   5. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
      5.1 โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 26 กันยายน 2560
      5.2 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนน
      บรมราชนนี เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 26 กันยายน
      2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
      5.3 รายงานตัวดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกในวันที่ 27 กันยายน 2560 และคัดเลือกตั้งแต่วันที่
      27 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2560
      5.4 เปิดหลักสุตรการฝึกในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จบการฝึกในวันที่ 15 เมษายน 2561 (
      หลักสุตรการฝึกระยะเวลา 26 สัมปดาห์)
      5.5 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร 02-4569452, 02-356-0893

  กองทัพบกปลดประจำการ "เรือเหาะตรวจการณ์ ทบ." แล้ว

  รายละเอียด"เรือเหาะตรวจการณ์ ทบ." พื้นที่ปฏิบัติการ สามจังหวัดชายแดนใต้ 
  ข้อมูลผู้ผลิต 
  บริษัท Worldwide Aeros Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  รุ่น Aeros 40D S/N 21 (SKY DRAGON)

  มิติ 
  กว้าง 34.8 ฟุต (10.61 เมตร)
  ยาว 155.34 ฟุต (47.35 เมตร)
  สูง 48/3 ฟุต (13.35 เมตร)
  ความจุฮีเลี่ยม 100,032 ลูกบาศก์ฟุต (2,833 ลูกบาศก์เมตร)

  สมรรถนะการปฏิบัติการ
  ระยะความสูงที่สามารถปฏิบัติงานได้ คือ 0-10,000 ฟุต (0-3,084 เมตร)
  ระยะความสูงปฏิบัติการ 3,000-5,000 ฟุต
  ความเร็วสูงสุด 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ความเร็วเดินทาง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  เครื่องยนต์ 
  เครื่องยนต์ 2 คูณ 125 HP 4-Cylinder, Continental IO-240 B
  ความจุเชื้อเพลิง 76 แกลลอน (300 ลิตร)
  บินได้นาน 6 ชั่วโมง เกณฑ์การสิ้นเปลือง ณ ความเร็วสูงสุด 50 ลิตรต่อชั่วโมง
  ระยะทางที่บินได้ไกลสุด 560 กิโลเมตร
  ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ 100 LL Grade Aviation Fuel

  กำลังพลประจำอากาศยาน 
  -นักบิน 2 นาย
  -ช่างกล้อง 1 นาย
  -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 นาย
  ส่วนการควบคุม "เรือเหาะตรวจการณ์" ประกอบด้วย 
  1. เรือเหาะ (Airship)
  2. เฮลิคอปเตอร์ติดกล้องตรวจการณ์ 3 ลำ (HU-1H Helicopter) อยู่ในพื้นที่จังหวัดละ 1 ลำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือเหาะตรวจการณ์
  3. ศูนย์บัญชาการประจำสถานี กระจายอยู่ทั่วพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26 สถานี (Fixed Command Center) ซึ่งจะใช้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการประจำสถานี
  4. รถบังคับการ (Glizzly) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือเหาะในภาคพื้นดิน โดยจะติดตามเรือเหาะทางภาคพื้นดินระบบปฏิบัติการของ "เรือเหาะ" จะใช้ 2 ระบบ คือระบบสัญญาณไมโครเวฟ และระบบสัญญาณดาวเทียม ในการส่งข้อมูลไปยังหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัวในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัด และกองบัญชาการกองทัพบก

  คุณลักษณะทั่วไปของ
  ควบคุมโดยนักบิน ใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางวันและกลางคืน ที่สามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพความละเอียดสูง 
  สามารถตรวจจับความร้อน รวมทั้งตรวจจับระยะและชี้เป้าหมายได้
  ลอยตัวอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน
  ทำการลาดตระเวนตามวงรอบเพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าวด้วยเสียงเงียบกว่าอากาศยานประเภทอื่น

  เข้าประจำการเมื่อ  18 ธ.ค. 2552 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต. ณ โรงจอดภายในหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กองพลทหารราบที่ 15
  ปลดประจำการเมื่อ ห้วง ก.ย. 2560 เป็นเพราะตัวเรือเหาะหมดอายุ ไม่มีแผนจัดซื้อใหม่ทดแทน

  กรมป่าไม้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน

  ภาพจาก มูลนิธิโลกสีเขียว
  ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  รายละเอียดตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานป่าไม้
  อัตราเงินเดือน :     11,500-12,650 บาท
  ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง :     19 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา :     ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่      
  เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
  เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
  สมัครออนไลน์ https://forest.thaijobjob.com/201709/index.php
  ที่มาข้อมูลข่าวสาร
  กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 อัตรา


  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  คุณสมบัติโดยสังเขปเพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี  ยกเว้นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทหารรับสมัคร แต่วันที่  7 - 15  ก.ย. 60 ณ แผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก
  เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์   02241-4068 - 9 ต่อ 89013

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
  2.พนักงานแปลและล่าม จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
  3.พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
  4.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
  5.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย,หญิง)
  6.พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

  ชายสูง 150 ซม.ขึ้นไป รอบอก 76/79  พ้นภารทางทหารแล้ว(ไม่รับคนจำพวก 2,3 และ 4)
  หญิงสูง 150 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
  ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก