Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาฯ ครั้งที่ 3

2 ความคิดเห็น
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) 
ที่มาข้อมูล กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบก ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ปี 55

ไม่มีความคิดเห็น
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ และผู้ที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 28 พ.ค.55เวลา 1000 น. ณ ห้องพักผ่อนชั้นล่าง บก.ศบบ. (สถานที่รับสมัคร)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานรายเดือนและพนักงานราชการ

6 ความคิดเห็น
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย
รับสมัคร 11-19 มิ.ย. 55 ณ แผนกธุรการกำลังพล กองธุรการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ
ประกาศรายชื่อวันเวลา ทดสอบ สถานที่ แจ้งให้ทราบทาง http://www.comm.rtaf.mi.th/
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย
รับสมัคร 11-19 มิ.ย. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อวันเวลา ทดสอบ สถานที่ วันที่ 21 มิ.ย. 55 ทาง http://www.comm.rtaf.mi.th/

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคพลเรือนชายและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครทหารพราน

40 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคพลเรือนชายและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครทหารพราน ในหน่วยกรมทหารพรานที่ 11 จำนวน 40 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ อ.เเว้ง และ อ.สุคิริน จว.นราธิวาส
คุณสมบัติโดยสังเขป

40 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ

109 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัคร 
 • ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 - 28ปี 
 • เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน 
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 • สุขภาพแข็งแรงบุคลิกลักษณะท่าทางดี 
 • มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 • มีความประพฤติเรียบร้อย 
 • มีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 • นับถือศาสนาพุทธ 
 • ว่ายน้ำเป็น
หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43), บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และผลการตรวจร่างกาย
สนใจสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2456 9452, 0 2356 0802– ต ต่อ 93140
ที่มา : สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ

109 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย และ หญิง

143 ความคิดเห็น
อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 
ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

143 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบเข้ารับราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยรอบแรก(รอบวิชาการ) ประจำปี 55

1 ความคิดเห็น
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2555  

0102 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (2)
0203 กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
0304 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (1)
0305 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (2)
0406 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
0507 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
0608 กลุ่มงานอาจารย์ศิลปะ
0709 กลุ่มงานวิศวกรรมชลประทาน/ทรัพยากรน้ำ
0810 กลุ่มงานปศุสัตว์และประมง
0911 กลุ่มงานวิศวกรรมโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์
1012 กลุ่มงานวิศวกรรมเครื่องกล
1101 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (1)
1102 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (2)
1203 กลุ่มงานสารบรรณ(1)
1204 กลุ่มงานสารบรรณ (2)
1305 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
1406 กลุ่มงานพลขับรถยนต์
1407 กลุ่มงานพลขับรถยนต์/รถโดยสาร
1408 กลุ่มงานช่างยนต์
1509 กลุ่มงานพยาบาล
1610 กลุ่มงานช่างไฟฟ้า
1711 กลุ่มงานช่างประปา
1812 กลุ่มงานช่างสำรวจ
1913 กลุ่มงานด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัย
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

41 ความคิดเห็น
ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ดังนี้

1. นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 67 อัตรา
 1.1 เสมียน พัน.บ. ( 11 อัตรา)
 1.2 พลขับรถ พัน.บ. ( 48 อัตรา)
 1.3 ช่างยานยนต์ล้อ พัน.บ. ( 8 อัตรา)

41 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการคัดเลือกทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว

8 ความคิดเห็น

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รอบสุดท้าย

14 ความคิดเห็น
ดูประกาศผลสอบรอบสุดท้ายได้ที่นี่

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรองไปรายงานตัวและรับเอกสาร ที่พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ อาคาร 1011 ในวันที่ 15-17 พ.ค.เวลา 0800-1530 โดยนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลข 13 หลักมาในวันรายงานตัว และนำหลักฐานมาให้จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนารับรองทุกฉบับ ได้แก่
 • สำเนาปริญาบัตรหรือ ประกาศนียบัตร
 • สำเนาระเบียนผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา 
 • หลักฐานทางทหาร( สด.3 สด.8 หรือ สด. 43 สุภาพสตรีที่สำเร็จการฝึก รด.ปี 3 หรือ ปี 5 ให้นำหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารในชั้นปีดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร  02 5348587-91 ในวันเวลาดังกล่าว หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

14 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ประจำโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 2 (OW2) จ. ลพบุรี
(ตั้งแต่ 11 - 31 พฤษภาคม 2555)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ลำดับ 
ชื่อตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง
ระดับ
อัตรา
1
(OWO3)
ว3
1
2
(OWO2)
ว2
2
3
(OWO2)
ว2
1
4
(OWO2)
ว2
1
5
(OWO1)
ว1
1
6
(OWO1)
ว1
1
7
(OWA2)
บ2
1
รวม
8

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการคัดเลือกรมทหารพรานที่ 47 การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

5 ความคิดเห็น
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 
ในวันที่ 16 พ.ค. 55 ณ ศูนย์เยาวชนยะลา กำหนดการรายงานตัว 0600  เริ่มคัดตัว 0700
การคัดตัวประกอบด้วย 
 • ดันพื้น 2 นาที 
 • ลุกนั่ง 2 นาที 
 • วิ่ง 2 กม. 
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็น อส.ทพ.ในวันคัดตัว 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2555

31 ความคิดเห็น
กรมสารวัตรทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2555จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เสมียนการเงิน สห.ทบ.(เหล่า กง.)

31 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2 ความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
-ดูรายชื่อผู้สมัคร นรช.และเลขประจำตัวผู้สมัครฯที่นี่...
-คำแนะนำการแต่งกายผู้เข้าสอบ 
-ดูรายชื่อและห้องสอบ
-ดูแผนที่ทางไปวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก                                              
อุปกรณ์การสอบ
ให้นำเข้าได้เฉพาะ
1. ใช้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2. ดินสอดำ 2B เท่านั้น
3. ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ
ห้ามนำ
น้ำยาลบคำผิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค.55

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555

3 ความคิดเห็น
กำหนดการส่งหลักฐานเพิ่มเติม 
ข้อมูลจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน และขอให้สอบผ่านในรอบสองกันมากๆนะครับ มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงาน

ไม่มีความคิดเห็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานโครงการ จำนวน 4 อัตราได้แก่
รับสมัคร 18 เม.ย. - 20 พ.ค. 55  สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 55
ประกาศผลสอบ  24 พ.ค. 55
ทำสัญญาจ้าง 29 พ.ค. 55 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 038 432471 และ 038 432 475 หรือหมายเลขภาย ทร.68480 www.tis-museum.org

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น