บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
-ดูรายชื่อผู้สมัคร นรช.และเลขประจำตัวผู้สมัครฯที่นี่...
-คำแนะนำการแต่งกายผู้เข้าสอบ 
-ดูรายชื่อและห้องสอบ
-ดูแผนที่ทางไปวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก                                              
อุปกรณ์การสอบ
ให้นำเข้าได้เฉพาะ
1. ใช้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2. ดินสอดำ 2B เท่านั้น
3. ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ
ห้ามนำ
น้ำยาลบคำผิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค.55