บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานโครงการ จำนวน 4 อัตราได้แก่
รับสมัคร 18 เม.ย. - 20 พ.ค. 55  สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 55
ประกาศผลสอบ  24 พ.ค. 55
ทำสัญญาจ้าง 29 พ.ค. 55 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 038 432471 และ 038 432 475 หรือหมายเลขภาย ทร.68480 www.tis-museum.org