บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2555

กรมสารวัตรทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2555จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • เสมียนการเงิน สห.ทบ.(เหล่า กง.)คุณสมบัติโดยสังเขป 
-เพศชาย 
ทหารกองหนุน
ผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารต้องเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องเป็นคนจำพวก 1 เท่านั้น สูง ไม่ต่ำกว่า 160 ซม.รอบอก 75/78
งดรับกองหนุนอัตราจ่าสิบเอก
-เพศหญิง
ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.
-อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
-สำเร็จการศึกษา ปวช.พานิชยกรรม สาขาการบัญชี หรือสาขาพานิชยการ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

รับสมัคร 30 เม.ย. 55 - 18 พ.ค. 55 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2354 4403-12 ต่อ 99025
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ 23 พ.ค. 55 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรมสารวัตรทหารบก หรือที่ http://www2.rta.mi.th/army/pmdept/
สอบวิชาการ 28 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ 1 มิ.ย. 55 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรมสารวัตรทหารบก หรือที่ http://www2.rta.mi.th/army/pmdept/
ทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์  6 มิ.ย.55
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 12 มิ.ย.55 แหล่งชุมนุมนายทหาร กรมสารวัตรทหารบก หรือที่ http://www2.rta.mi.th/army/pmdept/