บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบเข้ารับราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยรอบแรก(รอบวิชาการ) ประจำปี 55

ประกาศผลสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2555  

0102 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (2)
0203 กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
0304 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (1)
0305 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (2)
0406 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
0507 กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
0608 กลุ่มงานอาจารย์ศิลปะ
0709 กลุ่มงานวิศวกรรมชลประทาน/ทรัพยากรน้ำ
0810 กลุ่มงานปศุสัตว์และประมง
0911 กลุ่มงานวิศวกรรมโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์
1012 กลุ่มงานวิศวกรรมเครื่องกล
1101 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (1)
1102 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ (2)
1203 กลุ่มงานสารบรรณ(1)
1204 กลุ่มงานสารบรรณ (2)
1305 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
1406 กลุ่มงานพลขับรถยนต์
1407 กลุ่มงานพลขับรถยนต์/รถโดยสาร
1408 กลุ่มงานช่างยนต์
1509 กลุ่มงานพยาบาล
1610 กลุ่มงานช่างไฟฟ้า
1711 กลุ่มงานช่างประปา
1812 กลุ่มงานช่างสำรวจ
1913 กลุ่มงานด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัย
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทย