บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัคร 
  • ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 - 28ปี 
  • เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน 
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  • สุขภาพแข็งแรงบุคลิกลักษณะท่าทางดี 
  • มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  • มีความประพฤติเรียบร้อย 
  • มีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร ขึ้นไป 
  • นับถือศาสนาพุทธ 
  • ว่ายน้ำเป็น
หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43), บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และผลการตรวจร่างกาย
สนใจสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2456 9452, 0 2356 0802– ต ต่อ 93140
ที่มา : สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ