บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบสุดท้ายที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย