บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาฯ ครั้งที่ 3

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) 
ที่มาข้อมูล กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก