บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานรายเดือนและพนักงานราชการ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย
รับสมัคร 11-19 มิ.ย. 55 ณ แผนกธุรการกำลังพล กองธุรการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ
ประกาศรายชื่อวันเวลา ทดสอบ สถานที่ แจ้งให้ทราบทาง http://www.comm.rtaf.mi.th/
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย
รับสมัคร 11-19 มิ.ย. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อวันเวลา ทดสอบ สถานที่ วันที่ 21 มิ.ย. 55 ทาง http://www.comm.rtaf.mi.th/