Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 แจ้งผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

19 ความคิดเห็น
ตามที่ท่านได้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดของ กรมทหารพรานที่ 44  หน่วยขอแจ้งให้ท่านมารายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 07.30 น. ที่ กรมทหารพรานที่ 44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก หน่วยจะรับตัวไว้เพื่อเข้ารับการฝึก ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทันที ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ท่านได้เตรียมสิ่งของตามรายการดังนี้นำติดตัว มาด้วย.-
1.) ชุดกีฬาขาสั้น จำนวน 3 ชุด ( เสื้อ+กางเกง สีดำไม่มีลวดลาย )
2.) รองเท้าผ้าใบสีดำ จำนวน 1 คู่
3.) ชุดเครื่องนอน ( ผ้าห่มและมุ้ง )
4.) สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ( แปรงสีฟัน,ขันน้ำ ฯลฯ )
5.) ยารักษาโรค ( ที่จำเป็น )
6.) บัตรประจำตัวประชาชน
คำแนะนำ
1. กรณีผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่นอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านให้เรียบร้อย มิฉะนั้นโทรศัพท์จะไม่สามารถ ใช้งานได้
2. ติดต่อสอบถาม 073 - 485122 , 082-4440853 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 44

19 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 5
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 5 ประจำโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 (OW1)
จ. นครสวรรค์  จำนวน 28 ตำแหน่ง 31 อัตรา
โดยหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 10 สิงหาคม 55
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพราน ที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ รับสมัครพลเรือนเพื่อ เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานใน ปี 2555

61 ความคิดเห็น
ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถีงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดดังนี้

61 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

29 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในส่วนของกองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 5 อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล (ชกท.640) 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) 4 อัตรา 

29 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารอากาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

2 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
 • ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • อายไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค ชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เคมี หรือเทียบเท่า
 • ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค ชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

รับสมัครวันที่   23-27 ก.ค. 55 ได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ(ดอนเมือง กทม.)หรือที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพวุธ 4  กรมสรรพวุธทหารอากาศ(กองบิน 2 ลพบุรี) ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arm.rtaf.mi.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
1 ส.ค. 55 เวลา 1300 ณ กรมสรรพวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 0900
ประกาศผลการประเมินรอบแรก(ภาควิชาการ) 15 ส.ค. 55 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  21 ส.ค. 55 เวลา 0830 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน 28 ส.ค. 55 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร 16 อัตรา

25 ความคิดเห็น
คุณสมบัติที่รับสมัคร
1.ระดับ ป.โท สาขาวิชา เคมีจำนวน 1 อัตรา (ช./ญ.) สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ กพ.รับรองฯ
2.ระดับ ป.ตรี (ช./ญ.)   สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ กพ.รับรองฯ ดังนี้
 • การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริกา/การสอบบัญชี/บัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
 • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 • บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เคมี จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมชายฝั่ง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ภูมิศาสตร์ (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา
 • สัตวบาล สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา 
 • พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค /เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา 
 • การวัดและประเมินผลการศึกษา (รับเฉพาะ ญ.)  จำนวน 1 อัตรา 
อายุที่รับสมัครโดยสังเขป
18-35 ปีบริบูรณ์ เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร (ราคา 100 บาท) 16 ก.ค. -12 ส.ค. 55
ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ร้านสวัสดิการทหารเรือ หรือ กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ
สมัครได้ด้วยตนเอง 6-12ส.ค.55 ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณ ชั้น 3 อาคารนันทสวัดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมกำลังพลทหารเรือ  02 475 3176 และ 02 4754671 ในวันเวลาราชการ

25 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร จำนวน 107 อัตรา

113 ความคิดเห็น
ทหารมหาดเล็ก,ร.1 พัน.4รอ.
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • พลปืนเล็ก จำนวน 93 อัตรา
 • พลวิทยุ จำนวน 14 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2525 )
2.3 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ
ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

113 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4

2 ความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4
         ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4
(ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 55) 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ดังนี้

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

1 ความคิดเห็น
 • ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 
 • ตำแหน่งช่างโลหะ (กรมช่างอากาศ บางซื่อ,ลพบุรี) ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง 
 • ตำแหน่งช่างประปา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 
 • ตำแหน่งช่างโยธา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุไม่ต่ำกว่า 18  ชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.20
การศึกษาม.ปลายต้องเกรดเฉลี่ย อย่างต่ำ1.20
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 -13 ก.ค. พ.ศ. 2555  ณ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 02 1556144 และ 02 1556160
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมิน  19 ก.ค. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

28 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 149 อัตรา ดังนี้
1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 24 นาย
1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 36 นาย
1.3 กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 4 นาย
1.4 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 43 นาย
1.5 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 36 นาย
1.6 หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 6 นาย 

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

21 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 32 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 16 อัตรา
1.2 นายสิบยุทธการและการข่าว (ชกท.113) จำนวน 7 อัตรา
1.3 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 9 อัตรา(สำหรับการเลือกตำแหน่งในการสอบคัดเลือก กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการสอบฯเป็นส่วนรวม และพิจารณาบรรจุตามความเหมาะสม)

21 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น