บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร 16 อัตรา

คุณสมบัติที่รับสมัคร
1.ระดับ ป.โท สาขาวิชา เคมีจำนวน 1 อัตรา (ช./ญ.) สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ กพ.รับรองฯ
2.ระดับ ป.ตรี (ช./ญ.)   สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ กพ.รับรองฯ ดังนี้
 • การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริกา/การสอบบัญชี/บัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
 • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 • บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เคมี จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมชายฝั่ง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ภูมิศาสตร์ (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา
 • สัตวบาล สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา 
 • พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค /เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะ ช.)จำนวน 1 อัตรา 
 • การวัดและประเมินผลการศึกษา (รับเฉพาะ ญ.)  จำนวน 1 อัตรา 
อายุที่รับสมัครโดยสังเขป
18-35 ปีบริบูรณ์ เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร (ราคา 100 บาท) 16 ก.ค. -12 ส.ค. 55
ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ร้านสวัสดิการทหารเรือ หรือ กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ
สมัครได้ด้วยตนเอง 6-12ส.ค.55 ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณ ชั้น 3 อาคารนันทสวัดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมกำลังพลทหารเรือ  02 475 3176 และ 02 4754671 ในวันเวลาราชการ