บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 แจ้งผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ตามที่ท่านได้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดของ กรมทหารพรานที่ 44  หน่วยขอแจ้งให้ท่านมารายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 07.30 น. ที่ กรมทหารพรานที่ 44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก หน่วยจะรับตัวไว้เพื่อเข้ารับการฝึก ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทันที ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ท่านได้เตรียมสิ่งของตามรายการดังนี้นำติดตัว มาด้วย.-
1.) ชุดกีฬาขาสั้น จำนวน 3 ชุด ( เสื้อ+กางเกง สีดำไม่มีลวดลาย )
2.) รองเท้าผ้าใบสีดำ จำนวน 1 คู่
3.) ชุดเครื่องนอน ( ผ้าห่มและมุ้ง )
4.) สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ( แปรงสีฟัน,ขันน้ำ ฯลฯ )
5.) ยารักษาโรค ( ที่จำเป็น )
6.) บัตรประจำตัวประชาชน
คำแนะนำ
1. กรณีผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่นอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านให้เรียบร้อย มิฉะนั้นโทรศัพท์จะไม่สามารถ ใช้งานได้
2. ติดต่อสอบถาม 073 - 485122 , 082-4440853 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 44