บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
  • ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • อายไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค ชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เคมี หรือเทียบเท่า
  • ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค ชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

รับสมัครวันที่   23-27 ก.ค. 55 ได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ(ดอนเมือง กทม.)หรือที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพวุธ 4  กรมสรรพวุธทหารอากาศ(กองบิน 2 ลพบุรี) ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arm.rtaf.mi.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
1 ส.ค. 55 เวลา 1300 ณ กรมสรรพวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 0900
ประกาศผลการประเมินรอบแรก(ภาควิชาการ) 15 ส.ค. 55 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  21 ส.ค. 55 เวลา 0830 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน 28 ส.ค. 55 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรือทาง http://www.arm.rtaf.mi.th