บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพราน ที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ รับสมัครพลเรือนเพื่อ เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานใน ปี 2555

61 ความคิดเห็น
ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถีงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดดังนี้


1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 บิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น
1.1.3 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฎิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่23ได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

1.2 คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย
1.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.30 - 23 มิ.ย.37) เว้นผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการมาก่อน อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.25 - 23 มิ.ย.37)
1.2.2 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

1.3 คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง
1.3.1 เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.30- 23 มิ.ย.37)
1.3.2 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
3.1 การรับสมัคร
 

3.1.1 สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 - 27 กรกฏาคม2555 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 น. ณ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

3.2 วันคัดเลือก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 08.00 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
 

4.ขอบเขตเกณต์การสอบ
4.1ท่วงท่า วาจา และลักษณะบุคลิกภาพ
4.2การทดสอบสมภาพร่างกาย(ตามเกณต์อายุ)
4.2.1 วิ่งจับเวลา 2 กม.
4.2.2ดันพื้น 2 นาที
4.2.3ลุกนั่ง 2 นาที

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสิงห์ดำ
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ 045-661-229 

61 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 12:02:00

  รับกี่ อัตราครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 12:42:00

  รีบเปิด รีบปิดเนาะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 12:44:00

  คน กันทรลักษ์ ยุใกล้ได้เปรียบ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 14:15:00

  เห็นเขาบอกว่ากรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดำที่นี่ นานๆทีจะเปิดรับครั้ง 1 นะครับ เป็นกรมทหารพรานที่ ได้เบี้ยและสวัสดิการเหมือน 3จังหวัดชายเเดนใต้ทุกอย่างเลย น่าสนใจที่จะไปสมัครเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม>_____<"

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 14:18:00

  26ปีรับเปล่าครับ ไม่เคยเป็นทหารนะครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 15:56:00

  ขยายเวลารับสมัคร 23-27 ก.ค.นะครับ
  ประกาศรายชื่อ ลำดับ ผู้เข้าสอบวันที่ 27
  แล้วเลื่อนเวลาสอบ สมัถภาพร่างกาย เป็นวันที่ 30 ก.ค.
  ประกาศผลการสอบ เเละรายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นี้นะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอ เมล์ คอนเฟิร์มด้วยนะครับ จาก admin ครับ

   ลบ
 7. ผู้ที่เป็นกองหนุนแล้วไปเป็นทหารพรานมีสิทธิสอบบรรจุเป็นนายสิบไหมครับ เหมือนอย่างกองทัพภาคที่3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีสิทธิบรรจุทดแทน ได้ครับ

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2555 18:30:00

  ได้เเน่นอน ตามระเบียบกรมกลาโหมครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 04:40:00

  แล้วผู้ที่ถูกระบุให้เป็นทหารกองเกินจะมีสิทธิเหรือโอกาสข้ารับราชการทหารประเภทใดบ้างครับช่วยยกตัวอย่างหน่อย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 10. เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ผิดน่ะคับ. แก้ไขเป็น 045-661-229

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ช้าไปแล้ว .... เราไปถึงค่ายฯ
   เขาบอกว่ารับแต่ผู้ชาย แล้วในนี้ทำไมลงคุณสมบัติผู้หญิงไว้ด้วยล่ะค่ะ

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 12:28:00

  พลเรือนทำไมไม่รับอายุ18-30ครับ ผมไม่เข้าใจ เอาแทหารกองหนุน
  ช่วยอธิบายด้วยครับ
  ถ้าว่าเป็นกำลังรบ สามชายแดนใต้ก็น่าจะรับ18-25นะ
  ไม่เข้าใจจริง รบกวนบอกด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 14:29:00

   คือที่นี่ รับ 18- 30 ครับ (สำหรับกองหนุน)
   พลเรือน รับตามเกณต์ที่บอกคับ
   เพราะกำหนดคุณสมบัติของพลเรือน ตามที่ระบุบนกระดานคับ
   อีกอย่างที่นี่ เป็นชายแดนไทย - กัมพูชาครับ(ไม่ใช่ชายเเดนใต้)

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 14:33:00

  พี่ Adnim ครับ ขอโทษที ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนไปหน่อย
  เพราะช่วงนี้ ฉก.ศก. อยู่ในช่วงปรับ และถอนกำลังพลอ่ะคับ
  เดี๋ยวมีปัญหาอะไรจะติดต่อไปอีกทีครับผม ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ไม่รับสัก 35 ครับ ที่ อสทพ ของ พล ร.3โคราช ที่เอาลงใต้ยังรับอายุตั้งเยอะเลย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 18:12:00

   ไม่ทราบ นโยบาย ผบ.อ่ะคับ สงสัยอยากได้วัยรุ่นมาพัฒนาข้างในมั้งคับ เห็นว่า จะขยายศูนย์อบรม ว่างั้น

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ25 ก.ค. 2555 20:54:00

  ผู้หญิงอายุ26ได้ไหมค่ะกำลังดี อยากสมัครจริงๆค่ะเพราะผิดหวังมาเยอะอยากเป็นทหารมากชีวิตนี้จะได้เป็นไหมเนี้ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ27 ก.ค. 2555 15:54:00

   ได้ครับ

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ26 ก.ค. 2555 12:48:00

  ทุกกรมรับพลเรือน อายุ 18-30 ปีกันหมดละครับ
  ไม่รู้นโยบายอาราย เพราะกองหนุนไปแล้วก็ฝึกไหมเหมือนเดิม
  ผลเรือน 26-30 ปี ก็ ฝึกไหม่เหมือนกัน ไม่เห็นต่างกันตรงไหน
  ""แต่ที่ต่างก็แค่ ทหารกองหนุนเคยฝึกมาแค่นั้น แต่ท่าเปรียบเทียบกับพลเรือนชาย 18-25 ปี กับ 26-30 ปี พวกนี้ก็ยังไม่เคยใด้รับการฝึกมา
  ส่วนร่างกายก็ไม่ต่างกันด้วยซ้ำ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 ก.ค. 2555 12:58:00

  จะชายแดนไหนก็รักษาอธิปไตรเหมือนกันละครับ ถึงจะเป็นพลเรือนอายุ 26-30 ปี ถึงแก่แล้วก็ไปสมัครที่กองทัพภาคที่4ก็ใด้ครับ ยุโน่นก็เป็นทหารเหมือนกัน ถึงจะเสี่ยงก็สู้นะครับ
  ยุที่ภาค4 ทำจริง รบจริง โดนจริง เจ็บจริง มีเหตุทุกวันด้วยนะครับ อยู่ใด้ก็ต้องใจรักทหารพรานจริง การที่จะเป็นทหารมันต้องเป็นมาจากใจก่อนครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ26 ก.ค. 2555 13:01:00

  เปิดเร็ว ปิดเร็ว รับเร็ว เส็จเร็ว

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ27 ก.ค. 2555 11:38:00

  กองทัพภาคที่2 รับสมัครทหารพรานแค่ 2-3 วันเองครับอยางมากก็ 1 อาทิตย์ แล้วบางกรมรับสมัครไม่มีประกาศให้ คนนอกรู้เลย ส่วนมากคนที่ไปสอบก็มีแต่ คนที่มีญาติหรือคนรู้จักทำงานยุไนค่ายนั้นๆ
  ""ส่วนกองทัพภาคที่4 ประกาศทังทางอินเตอร์เน็ต และสื่อต่างๆ รับสมัครอย่างน้อย ครึงเดือนประกาศก่อนรับสมัครเป็นเดือน อย่างมากรับสมัคร 2 เดือน นี่คือความแตกต่างครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ27 ก.ค. 2555 15:56:00

  ช่างเป็นกระทู้ ที่ แสนจะ ฮอทเหลือเกิน =______=* !!

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ28 ก.ค. 2555 23:29:00

  แล้วมีหน่วยไหนที่ไม่จำกัดเรื่องอายุบ้าง
  แบบที่เขาสมัครใจไปภาคใต้ พอจะมีบ้างหรือไม่

  ตอบลบ
 20. ผมดูข่าว3จังหวัดเเล้วตอนนี้ผมอยากทำเพื่อชาติมากคับ ผมไม่มีวุติม.3คับอายุ24 ผมไม่ได้ไปตรวจรับการเกณทหารน่ะคับ เเต่ผมอ่านออกเขียนได้น่ะคับ ร่างกายก็เเข็งเเรงดี ผมจะไปสมัครทหารได้หรือเปล่าคับ ผมอยากรู้มากคับ เเล้วที่ไหนคับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ31 ก.ค. 2555 14:48:00

  ดูประกาศรายชื่อที่ไหนคะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ3 ส.ค. 2555 01:30:00

  แล้ว จะ เปิด รับสมัคร อีก เมื่อ ไหร่คับ สมัครไม่ ทัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ3 ส.ค. 2555 16:44:00

   ต้อนนี้ก็รับสมัครครับ แต่ต้องไปสมัครที่ฝ่ายทหารพรานที่โคราช ค่ายสุรนารีครับ เปิดอยู่ สามกรมครับ
   กรม21
   กรม23
   กรม26
   ครับ ปิดรับสมัครวันที่ 6 สค 55 นี้นะครับ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ4 ส.ค. 2555 14:03:00

  จะเปิดรับอีกหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 24. จิราภรณ์ ญาติทอง5 ส.ค. 2555 06:57:00

  แล้วรับผู้หญิงไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ7 ส.ค. 2555 08:11:00

   ก็รับเหมือนกันครับ

   ลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ20 ส.ค. 2555 00:17:00

  อุ๊ยตายคนอุบลไม่รู้เรื่อง

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ2 ก.ย. 2555 22:59:00

  แล้วรับชาย อายุ 33-34 บ้างไหมคับหน่วยไหนมีบ้างคับช่วยบอกด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ7 ก.ย. 2555 14:00:00

  เคยเป็นทหารมาแล้วอยากไปสมัคทหารพรานแต่คงไม่ได้เพราะมันไกล (หนองบัวลำภู)

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ11 ก.ย. 2555 07:48:00

  น้องถ้าคิดว่ามันไกลก็อย่าเปนเลย พี่เปนคนหนองคาย แต่มาเปนทหารพรานอยุ่นราธิวาส มันคนละทวีปเลยนะน้อง แค่ระยะทางทำให้ท้อแล้วคำว่าอุทิศตนจะมียุ่ในสมองน้องมั้ย

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ12 ก.ย. 2555 05:21:00

  ผมเป็นคนศรีสะเกษคับตอนนี้ผมเป็นทหารพรานทีกรม45 จังหวัดนราธิวาสผมมาห้าปีกว่าแล้วการเดินไปมามันลำบากอยากมายู่ใกล้บ้านเกิดทีศรีสะเกษพ่อแม่แก่ชราแล้วผมลูกชายคนเดียวผมลาออกที 45 มาบรรณจุที กรม 23 ค่ายสิงห์ดำได้มัยคับ ขั้นขอเริ่มใหม่คับ ขอความเมตตาสักนิดผู้มีอำนาจ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อส.ทพ.ย้ายกันลำบาก คือไม่มี ลาออกสมัครใหม่อย่างเดียว น้องลองติดต่อเป็นการส่วนตัวไปที่กรมใหม่ ว่าอย่างไร ก็ต้องประสานดู

   ลบ
 30. จะเปิรับอีกเมื่อไหร่คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจเป็นปีหน้าเลยครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ24 ก.ค. 2556 17:39:00

   พี่ครับถ้าเปิดปีนี้ประกาศด้วยน่ะครับ

   ลบ
 31. ปาณิสรา4 ต.ค. 2555 17:45:00

  ตอนนี้ปิดแล้วเหรอคะแย้จังเรามาช้า แต่ไม่สายปีหน้าก็มีใช้ไหมคะพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับทุกปีครับ แต่ตามข่าวนี้รับผู้ชายนะครับ

   ลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ18 ต.ค. 2555 21:15:00

  แล้วปดในการป่วยสามารถสมัครทหารพรานได้ไหมคับ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ18 ต.ค. 2555 21:19:00

  แล้วปดในการป่วยสามารถสมัครทหารพรานได้ไหมคับ
  แต่ผ่านการฝึกมาเรียบร้อยคับตามขั้นตอน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องสอบถามหน่วยครับ ผมชี้ขาดให้ไม่ได้

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ22 พ.ย. 2555 16:55:00

  ขอความกรุณาตอบกลับด้วยคับ
  ผมจบแค่ป.๖แต่อยากจะสมัครเป็นทหารพรานได้ไหมคับ
  เคยรับราชการทหารมาสองปีคับ
  ถ้าได้ช่วยกรุณาบอกด้วยคับ
  หรือส่งเอกสารมาการสมัครมาให้ด้วย
  ก็ได้คับที่(มนตรี)131ม.18ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์
  จ.นครพนมคับ 48190 (เบอร์โทร)0909524737
  เปิดรับสมัครช่วยติดต่อด้วยนะคับ
  ขอความกรุณาด้วยคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น้องดูหน้าหลัก กับข่าวของกรมทหารพรานที่ 43 นะครับ ลองส่งหลักฐานไปดู กรมฯ ประกาศไว้ม. 3 ผมไม่ทราบว่ากรมฯ จะอนุโลมไหมนะครับ

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ23 พ.ย. 2555 08:34:00

  ขอบคุณคับพี่

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ17 ธ.ค. 2555 15:01:00

  สิงห์ดำ จะเปิดรับ สมัคร อีกเมื่อไร คับ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ20 ธ.ค. 2555 21:34:00

  มีรอยสักอยู่ที่หน้าแขนครับ รับไหมคับ แล้วจะเปิดรับเมื่อไหร่คับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทหารพรานไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรอยสัก แต่ข่าวรับครั้งต่อไปผมจะมาแจ้งครับ

   ลบ
 38. จะเปิดรับปี2556อีกตอนไหนค่ะ แจ้งวัน เดือน ได้ไหม หรือติดต่อกลับ 0857702354 ด้วยขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอแจ้งที่หน้าหลักของเพ็จนะครับ

   ลบ
 39. จะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิง 2556 เมื่อไหร่ค่ะ ส่งข่าวหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 40. เสียดายจัง สมัครไม่ทัน อยากเป็นใจจะขาดอยู่แล้ว เมื่อไหร่น้อจะเปิดรับสมัครอีก

  ตอบลบ