บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

  • ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 
  • ตำแหน่งช่างโลหะ (กรมช่างอากาศ บางซื่อ,ลพบุรี) ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง 
  • ตำแหน่งช่างประปา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 
  • ตำแหน่งช่างโยธา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ) ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุไม่ต่ำกว่า 18  ชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.20
การศึกษาม.ปลายต้องเกรดเฉลี่ย อย่างต่ำ1.20
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 -13 ก.ค. พ.ศ. 2555  ณ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 02 1556144 และ 02 1556160
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมิน  19 ก.ค. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ