Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ 
 • ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
รับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 

กำหนดการสอบและสถานที่สอบในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทำการสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0830 – 1000     คณะกรรมการออกข้อสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
เวลา 1030 – 1200     สอบภาคทฤษฎี
เวลา 1330 – 1530     สอบภาคปฏิบัติ

 

ประกาศผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานหน้ากองบัญชาการ ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0900 -  1200    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง  2 กิโลเมตร (ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมชุดกีฬาไปด้วย)

 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัว ณ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง การแต่งกายชุดสุภาพ
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0900 -  1600    สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 1000 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และทางเว็บไซต์ www.ruksadindan.com
www.ruksadindan.com
[ประกาศรับสมัครฯพนักงานราชการ]   [ระเบียบการรับสมัคร]

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

ไม่มีความคิดเห็น


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก เพื่อปฏิบัติภารกิจ ร้อย.รอ. CAT - 904 พล.1 รอ.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลขับ จำนวน 42 อัตรา
 • ทั่วไป(เสมียน,พลวิทยุ,นายสิบน้ำมันฯ) จำนวน 71 อัตรา
 • ช่างยานยนต์  จำนวน 7 อัตรา
 • ช่างเขียน  จำนวน 2 อัตรา
 • นายสิบการประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างวิทยุ จำนวน 7 อัตรา
 • ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป ตามตำแหน่ง
พลขับ ทหารกองหนุนอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ช่างเครื่องยนต์เบื้องต้น

ทั่วไป ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างยานยนต์ ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.สาขางาน สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างเขียน ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ศิลปกรรม,เทคนิคสถาปัตยกรรม,จิตรกรรมสากล,เคหภัณฑ์,ศิลปหัตถกรรม,วิจิตรศิลป์ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

นายสิบการประปา ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ช่างท่อ,ช่างก่อสร้าง สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างวิทยุ ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างเชื่อม ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ช่างกลโลหะ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

รับสมัครวันที่ 26-27 มิ.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร 0-2282-2885 หรือ 0-2282-4286 ต่อ 91031

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือรับสมัครพนักงานราชการ กับกรมสวัสดิการทหารเรือ 5 อัตรา(ช./ญ.) และกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติงาน 1 (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา
 • รับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare

กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3265 หรือ 0 2411 5864

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสวัสดิการทหารเรือ

_________________________________________

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติงาน 1 (หญิง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,100 บาท และค่าครองชีพรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 9,000 บาท

คุุณของผู้สมัครโดยสังเขป
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. วุฒิการศึกม.ปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. มีความสามารถ ทักษะ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Internet
5. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

รับสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 12-25 มิ.ย. 57 ในวันและเวลาราชการ (0900 - 1530) ณ แผนกฌาปณกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานใหม่

1 ความคิดเห็น
จำนวนที่รับสมัครไม่จำกัดจำนวน
สถานที่รับสมัคร รับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 57 ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-357460 ในเวลาราชการ

รายละเอียดในการรับสมัครที่ผ่านมา
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร(พรบ. รับราชการทหาร)
- มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

จากการประสานไปที่เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งว่าสมัครได้เรื่อยๆ

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร จำนวน 63 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อบรรจุทดแทนฯ

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5
 • อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์
 • เพศชาย ความสูง 168 ซม.ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น(ม.3 )
 • มีคุณสมบัติตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • บิดา มารดาเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ไม่เกียวข้องกับคดียาเสพติดทั้งทางตรงทางอ้อม ต้องโทษคดียาเสพติด หรือต้องโทษคดีอาญา
คะแนนเพิ่มพิเศษ
 • บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ซึ่งได้รับอันตรายทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
 • บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่ว คราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่เสียชีวิตเนื่อจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้บปูนบำเหน็จพิเศษ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
 • เป็นบุตรข้าราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
 • ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติงานใน ทบ.และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
 • คะแนนเพิ่มใช้ข้อที่สูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนเฉพาะภาควิชาการ
วิชาทำการสอบและขอบเขต
 • สอบวิชาการ ภาษาไทย กฎหมายเบื้องต้น ความรู้ทั่ว(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 พ.ค.- 30 มิ.ย.57)
 • ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่งระยะทาง 2 กม.
 • สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ
รับสมัคร 26 พ.ค. - 20 มิ.ย. 57 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและการฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ วันที่ 30 มิ.ย. 57
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ รร.ทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
ประกาศผลสอบวิชาการ วันที่ 17 ก.ค. 57 
ทดสอบร่างกายและสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ วันที่ 23 ก.ค. 57 
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 29 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก http://pmkmcenter.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการสารวัตรทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 44 มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 100 อัตรา

2 ความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เพื่อทดแทนอัตราที่ขาด จำนวน  100  อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 จนถึง 30 ปี (เกิด พ.ศ2526 - พ.ศ.2538)ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2558
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.ต้น (ม.3)
 • เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หลักฐานในการใช้ในการรับสมัคร
รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. ( 2 นิ้ว ) จำนวน 3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ม.3    จำนวน 2 ชุด          
หลักฐานทางทหารดังนี้
        -กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน ใช้สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ( สด.8 )
        -กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลฯ (สด.43)
        -กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบสำคัญ (สด.9)(เฉพาะผู้อายุไม่เกิน 20 ปี)
        -ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
หมายเหตุ ให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ โทร.073 - 419526,081-7382751
สมัครได้ด้วยตนเองกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 บ้านป่าหวายทราย ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กรมทหารพรานที่ 44 http://dragonpran44.org/

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสารวัตรทหารบก รับสมัครพลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร เพื่อสอบคัดเลือกเป็น น.ประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557

1 ความคิดเห็น
กรมสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครพลอาสาสมัคร เพื่อสมัครสอบคัดเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนอัตรสิบเอก บรรจุให้กับ มทบ. 11 (กองพันสารวัตรที่ 11 และกองเรือนจำ มทบ.11 )จำนวน 63 นาย

คุณสมบัติ 
 • เพศชายเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร รับราชการใน ทบ.
 • สำเร็จการศึกษา ม.ต้น(ม. 3 ) หรือเทียบเท่า
 • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • รับเงินเดือน พ.2 ชั้น 3 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องคดีอาญา หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

คะแนนเพิ่มพิเศษ
อายุราชการ 3-5 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 2 ใน 100 คะแนน
อายุราชการ 6-10 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 3 ใน 100 คะแนน
อายุราชการ 11 ปีขึ้นไป ได้คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พลสารวัตร ได้คะแนนเพิ่ม  3 ใน 100 คะแนน
เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ ทบ.ในระดับ ทบ.และประเทศ(นำหนังสือรับรองมาด้วย) ได้คะแนนเพิ่ม  2 ใน 100 คะแนน
(รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนในการสอบภาควิชาการ)

รับสมัคร 26 พ.ค. -18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 18 มิ.ย. 57
สอบภาควิชาการ 24 มิ.ย. 57
ประกาศผลสอบวิชาการ 27 มิ.ย. 57
สอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค. 57
ประกาศผลสอบ 4 ก.ค. 57

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพลทหารเรือ กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร(รับสมัครทั้ง ชาย/หญิง)ตามที่ตำแหน่งกำหนด
 • นายทหารสัญญาบัตร ปริญญา จำนวน 17 อัตรา 
 • นายทหารประทวน จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • นายทหารสัญญาบัตร ต้องอายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
 • นายทหารประทวน ต้องอายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 • ชายต้องสูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกอย่างน้อย 76 ซม. หญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยโดยกำเนิด ทั้งบิดามารดา ถ้าบิดาเป็น น.สัญญาบัตร มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • ไม่เป็นบุคคลจำพวก 2,3 และ 4 ตามกฎกระทรวงฯ 
 • ไม่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญา หรือคดียาเสพติด เว้นความผิดฐานลหุโทษ
กำหนดการต่างๆในการรับสมัครและการสอบ
 • รับสมัครสอบคัดเลือก 1-13 ส.ค. 57
 • สอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 57 ภาคปฏิบัติ 25-26 ส.ค. 57
 • ประกาศผลสอบรอบแรก 5 ก.ย. 57
 • ผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก ตรวจร่างกายและสุขภาพจิตที่ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.(บางนา) 8-9 ก.ย. 57
 • สอบสัมภาษณ์ 10-12 ก.ย. 57
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 19 ก.ย. 57
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า รายละเอียดการรสอบอย่างละเอียดจะนำมาเสนอต่อไป

ขอบคุณ เพ็จ https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 • มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่
  ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจาการในปี พ.ศ.2558 หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างสรรพาวุธ 2 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย
 • ช่างกลโรงงาน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย
 • ช่างประปา 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช.เพศชาย
 • พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสานักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th โดยจะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 0900 น. ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ)

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2557 ในหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พลขับรถ (ชกท.640, 120) จำนวน 33 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 722, 750, 760, 768, 941) จำนวน 11 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 4 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างภาพ (ชกท.841) จำนวน 3 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631, 632, 635) จำนวน 2 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631, 632, 635) จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สาหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี - สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลรักษาการณ์ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 • เพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ สำเร็จการศึกษา นศท.ปีที่ 3 ขึ้นไป)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษา ม.3 - ม.6
รับสมัคร วันที่ 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 เวลา 9000-1500 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (หลังศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3  มิ.ย. 57 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
4 มิ.ย. 57 สอบข้อเขียน 13.00 - 15.00 และประกาศผลในเวลา 16.30
5 มิ.ย. 57 สอบพลศึกษา (วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง) สอบสัมภาษณ์
ขอบเขตข้อสอบ (อ่านข้อ 2.4)
http://hqssc.rtarf.mi.th/pdf/Binder2014.pdf
ประกาศรับสมัคร
http://hqssc.rtarf.mi.th/pdf/Binder2014-1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น