บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก เพื่อปฏิบัติภารกิจ ร้อย.รอ. CAT - 904 พล.1 รอ.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พลขับ จำนวน 42 อัตรา
  • ทั่วไป(เสมียน,พลวิทยุ,นายสิบน้ำมันฯ) จำนวน 71 อัตรา
  • ช่างยานยนต์  จำนวน 7 อัตรา
  • ช่างเขียน  จำนวน 2 อัตรา
  • นายสิบการประปา จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างวิทยุ จำนวน 7 อัตรา
  • ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป ตามตำแหน่ง
พลขับ ทหารกองหนุนอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ช่างเครื่องยนต์เบื้องต้น

ทั่วไป ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างยานยนต์ ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.สาขางาน สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างเขียน ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ศิลปกรรม,เทคนิคสถาปัตยกรรม,จิตรกรรมสากล,เคหภัณฑ์,ศิลปหัตถกรรม,วิจิตรศิลป์ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

นายสิบการประปา ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ช่างท่อ,ช่างก่อสร้าง สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างวิทยุ ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

ช่างเชื่อม ทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์  การศึกษา ปวช.ช่างกลโลหะ สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

รับสมัครวันที่ 26-27 มิ.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร 0-2282-2885 หรือ 0-2282-4286 ต่อ 91031