บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสารวัตรทหารบก รับสมัครพลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร เพื่อสอบคัดเลือกเป็น น.ประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครพลอาสาสมัคร เพื่อสมัครสอบคัดเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนอัตรสิบเอก บรรจุให้กับ มทบ. 11 (กองพันสารวัตรที่ 11 และกองเรือนจำ มทบ.11 )จำนวน 63 นาย

คุณสมบัติ 
  • เพศชายเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร รับราชการใน ทบ.
  • สำเร็จการศึกษา ม.ต้น(ม. 3 ) หรือเทียบเท่า
  • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • รับเงินเดือน พ.2 ชั้น 3 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องคดีอาญา หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

คะแนนเพิ่มพิเศษ
อายุราชการ 3-5 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 2 ใน 100 คะแนน
อายุราชการ 6-10 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 3 ใน 100 คะแนน
อายุราชการ 11 ปีขึ้นไป ได้คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พลสารวัตร ได้คะแนนเพิ่ม  3 ใน 100 คะแนน
เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ ทบ.ในระดับ ทบ.และประเทศ(นำหนังสือรับรองมาด้วย) ได้คะแนนเพิ่ม  2 ใน 100 คะแนน
(รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนในการสอบภาควิชาการ)

รับสมัคร 26 พ.ค. -18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 18 มิ.ย. 57
สอบภาควิชาการ 24 มิ.ย. 57
ประกาศผลสอบวิชาการ 27 มิ.ย. 57
สอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค. 57
ประกาศผลสอบ 4 ก.ค. 57

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่