บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ 
  • ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
รับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 

กำหนดการสอบและสถานที่สอบในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทำการสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0830 – 1000     คณะกรรมการออกข้อสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
เวลา 1030 – 1200     สอบภาคทฤษฎี
เวลา 1330 – 1530     สอบภาคปฏิบัติ

 

ประกาศผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานหน้ากองบัญชาการ ศูนย์การกำลังสำรอง
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0900 -  1200    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง  2 กิโลเมตร (ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมชุดกีฬาไปด้วย)

 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัว ณ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง การแต่งกายชุดสุภาพ
เวลา 0745 – 0800     รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
เวลา 0900 -  1600    สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 1000 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และทางเว็บไซต์ www.ruksadindan.com
www.ruksadindan.com
[ประกาศรับสมัครฯพนักงานราชการ]   [ระเบียบการรับสมัคร]