บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร จำนวน 63 อัตรา

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อบรรจุทดแทนฯ

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5
 • อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์
 • เพศชาย ความสูง 168 ซม.ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น(ม.3 )
 • มีคุณสมบัติตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • บิดา มารดาเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ไม่เกียวข้องกับคดียาเสพติดทั้งทางตรงทางอ้อม ต้องโทษคดียาเสพติด หรือต้องโทษคดีอาญา
คะแนนเพิ่มพิเศษ
 • บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ซึ่งได้รับอันตรายทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
 • บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่ว คราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่เสียชีวิตเนื่อจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้บปูนบำเหน็จพิเศษ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
 • เป็นบุตรข้าราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
 • ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติงานใน ทบ.และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
 • คะแนนเพิ่มใช้ข้อที่สูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนเฉพาะภาควิชาการ
วิชาทำการสอบและขอบเขต
 • สอบวิชาการ ภาษาไทย กฎหมายเบื้องต้น ความรู้ทั่ว(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 พ.ค.- 30 มิ.ย.57)
 • ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่งระยะทาง 2 กม.
 • สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ
รับสมัคร 26 พ.ค. - 20 มิ.ย. 57 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและการฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ วันที่ 30 มิ.ย. 57
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ รร.ทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
ประกาศผลสอบวิชาการ วันที่ 17 ก.ค. 57 
ทดสอบร่างกายและสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ วันที่ 23 ก.ค. 57 
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 29 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก http://pmkmcenter.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการสารวัตรทหารบก