Custom Search

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวงานที่น่าสนใจในห้วงนี้

สนามกอล์ฟ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานธุรการ ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ ทำงานด้านธุรการและทะเบียนประวัติสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ 1 ตำแหน่ง(รับเงินเดือน 7800 บาท)
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.จบการศึกษา ม.ปลาย
3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่แผนกทะเบียนและสารสนเทศ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โทร 02-5343996 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------------------------------------------

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1อัตรา รายละเอียดดังนี้

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 60 อัตรา

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย เป็นทหารกองหนุนอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการในห้วงนี้

 • ศูนย์การกำลังสำรองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ตำแหน่งพลดุริยางค์(พลอาสาสมัคร) จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1130 และเวลา 1300 - 1500 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมทั้งค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ 100 บาท
กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
    การสอบคัดเลือกขั้นที่ 1 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 (ทดสอบร่างกาย)
    ประกาศรายชื่อ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
    การสอบคัดเลือกขั้นที่ 2  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 (สอบภาคทฤษฎี)
    การสอบคัดเลือกขั้นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
---------------------------------------------------------------------------------------------
 • สถาบันพยาธิวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)สพธ. จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด
รับสมัคร 18 - 22 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 • มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก 2 อัตรา ) 
รับสมัคร  9-19 เม.ย. 2556 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอบคุณแฟนเพ็จ Army Etc. มากครับที่แจ้งข่าวน้อง มิสเตอร์ กฤติเดช และน้อง Korn Pattarapol

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 24 (แก้ไข) ร.1 พัน.4 รอ.


          ตามที่ท่านได้ผ่านการสอบคัดเลือก  พลอาสาสมัคร นั้น บัดนี้ ขอให้ท่านไปรายงานตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556  เวลา 0800   ณ บริเวณใต้อาคาร ร้อย.ปล.ที่ 3 ฯ  เพื่อเข้ารับราชการ และรับการฝึกในหลักสูตร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 24 โดยให้ดำเนินการดังนี้.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (22 พ.ค. 56)

กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ุ. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติดูรายละเอียดที่นี่
 • รายงานตัว เจาะเลือก เอ็กเรย์ วันที่ 18 มี.ค. 56 เวลา 0730
 • ลำดับ 1-300 กลุ่มที่1
 • ลำดับ 301-594 กลุ่มที่ 2
 • คำชี้แจงภาคปกติ
ภาคสมทบ ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นายสิบคลัง กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก เหล่า กส.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • นายสิบคลัง กองบริการ กรมการสัตรว์ทหารบก เหล่า พธ.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • นายสิบส่งกำลัง กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก เหล่า กส.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย อายุ 18 ถึง 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.ต้น ขึ้นไป
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มี.ค.56
 • กรมทหารพรานที่ 21 (จ.เลย)
 • กรมทหารพรานที่ 23 (จ.ศรีษะเกษ)
 • กรมทหารพรานที่ 26 (จ.นครราชสีมา)
ดูรายะเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
สมัครได้ที่ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี โทร. 044 246 311 เว้นวันหยุดราชการ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมการเงินทหารบกรับสมัคร ทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ผช.นายทหารการเงิน รพ.ค่ายจิรประวัติ (ชกท.6100) อัตรา ร.อ. จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
เพศชาย เป็นทหารกองหนุนอายุ 18-35 ปี
การศึกษา ป.ตรี หรือสูงกว่า ด้านการบัญชี การบัญชีทั่วไป การบัญชีต้นทุน การต้นทุน การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการบัญชี บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
รับสมัครตั้งแต่ 11-15 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 22 มี.ค. 56
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 02 297 7624 ในวันเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ดูรายละเอียดได้ที่การสอบและอื่นๆได้ที่เว็บไซต์กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com

ติดตามข่าวผ่าน Email