บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 24 (แก้ไข) ร.1 พัน.4 รอ.


          ตามที่ท่านได้ผ่านการสอบคัดเลือก  พลอาสาสมัคร นั้น บัดนี้ ขอให้ท่านไปรายงานตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556  เวลา 0800   ณ บริเวณใต้อาคาร ร้อย.ปล.ที่ 3 ฯ  เพื่อเข้ารับราชการ และรับการฝึกในหลักสูตร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 24 โดยให้ดำเนินการดังนี้.

          1. นำเงินมาเป็นค่าอาหาร, เสื้อผ้า, ตัดชุดปฏิบัติงานพร้อมเครื่องหมาย, รองเท้า หมวก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างเข้ารับการฝึก ฯ จำนวน 7,000 บาท ( จำนวนที่เหลือหน่วยจะหักจากเงินได้รายเดือน ) และนำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  เช่น  สบู่, แปรงและยาสีฟัน, รองเท้าแตะ, ขันน้ำ, ที่โกนหนวด, ผ้าขาวม้า และยารักษาโรค เป็นต้น

          2. ตัดผมให้สั้นที่สุด (เบอร์ 0)

          3. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือไปด้วย

          4. เมื่อท่านได้อ่านข้อความนี้แล้ว ขอให้ตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้หากปรากฏพบมีรายชื่อตามที่ระบุไว้   ขอให้โทรศัพท์แจ้งจ.ส.อ.ธนาพันธุ์   สอนบุญ  ทราบในทันที   เบอร์โทร.  081-854-0845  หรือ0-2272-6555 ( วันเวลาราชการ )

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
www.4thinfantry.biz