Custom Search

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติดูรายละเอียดที่นี่
  • รายงานตัว เจาะเลือก เอ็กเรย์ วันที่ 18 มี.ค. 56 เวลา 0730
  • ลำดับ 1-300 กลุ่มที่1
  • ลำดับ 301-594 กลุ่มที่ 2
  • คำชี้แจงภาคปกติ
ภาคสมทบ ดูรายละเอียดที่นี่

2 comments:

แสดงความคิดเห็น