บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

จำนวนที่รับสมัคร
  • นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา
  • นายทหารประทวน 98 อัตรา
จำหน่ายใบสมัครพร้อมระเบียบการสอบตั้งแต่ 1-19 เม.ย. 56 เวลา 0900-1500 กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และตั้งแต่ 22- 29 เม.ย. 56 เวลา 0900-1500 ณ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วิธีการรับสมัคร 
1.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 22 - 28 เม.ย. 56 เวลา 0900-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
2.สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ตั้งแต่ 1-28 เม.ย.56 ที่  www.rtarf.mi.th และ http://application.rtarf.mi.th
สอบคัดเลือก
สอบรอบแรกภาควิชาการ
12 พ.ค. 56 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
16 พ.ค. 56 ที่ www.rtarf.mi.th
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
31 พ.ค. 56
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะเวลาราชการ)
การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัคร กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02 572 1826 หรือ 02 575 6359
 
ตรวจสอบคุณวุฒิในสอบฯ การสอบวิชาการ การทดสอบวิภาววิสัย การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลการสอบรอบแรก และรอบสุดท้ายกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 02 575 6073, 091 993 1496 และ 091 993 1497
การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 02 575 6506
ดูเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด