บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวงานที่น่าสนใจในห้วงนี้

สนามกอล์ฟ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานธุรการ ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ ทำงานด้านธุรการและทะเบียนประวัติสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ 1 ตำแหน่ง(รับเงินเดือน 7800 บาท)
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.จบการศึกษา ม.ปลาย
3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่แผนกทะเบียนและสารสนเทศ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โทร 02-5343996 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------------------------------------------

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1อัตรา รายละเอียดดังนี้

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้