บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • นายสิบคลัง กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก เหล่า กส.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  • นายสิบคลัง กองบริการ กรมการสัตรว์ทหารบก เหล่า พธ.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  • นายสิบส่งกำลัง กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก เหล่า กส.จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
คุณสมบัติโดยสังเขป
1.อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์(เกิดก่อน 18 มี.ค. 34) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(เกิดไม่เกิน 19 มี.ค.26)
หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
2.สัญชาติไทยโดยกำเนิด
3.ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
4.สำหรับชายไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สูงอย่างต่ำ 160 ซม.รอบอก 75/78 ซม. หญิงสูงอย่างต่ำ 150 ซม.มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
5.การศึกษาอย่างต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-8 มี.ค. 56 ในวันเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ได้ที่ กองกำลังพล กส.ทบ.ในวันที่ 11 มี.ค. 56 หรือสอบ 034 271 153 ต่อ 50546,50521
กำหนดการสอบในวันที่ 21 มี.ค. 56 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ค่ายทองฑีฆายุ
ประกาศผลการสอบในวันที่ 22 มี.ค. 56 เวลา 1800 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ค่ายทองฑีฆายุ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่