บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5 พนักงานธรุการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เลขที่ 78 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 022978503, 022978509

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการ สปช.ทบ.

ที่มาข่าวสาร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก