บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สิทธิสำหรับทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) กับการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก,โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนจ่าอากาศ

ภาพจาก:ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
โควตาทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)กับการสอบโรงเรียนนายทหารประทวนในแต่ละเหล่า

โรงเรียนนายสิบทหารบก
1. ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด) ในสังกัดกองทัพบก (ไม่ต้องรอปลดประจำการ) อายุไม่เกิน 24 ปี
2. พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) เพศชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

พลทหารที่ปลดประจำการแล้ว และมีคุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 24 ปี สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในโควต้าของทหารกองประจำการและพลเรือนได้

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
1.ทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.
2.ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ(ปลดจากทหารกองประจำการเท่านั้น ไม่รับนศท.)อายุ 18 - 24 ปี

โรงเรียนจ่าอากาศ
1. ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พ.ค.(ในปีรับสมัคร) มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง” อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณวุฒิของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00


*** ในระหว่างที่ฝึกทหารใหม่ แจ้งกับครูฝึกว่า สนใจจะสอบฯ ทางหน่วยจะมีระเบียบการดำเนินการกับผู้มีความประสงค์จะสอบอยู่แล้ว การสอบเข้าจะเป็นวัดคะแนนแค่พลทหารด้วยกันไม่ได้คิดร่วมกับพลเรือน อัตราการแข่งขันจะน้อยกว่า