บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นายทหารชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี)จำนวน 14 อัตรา
2 นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 11 อัตรา
3 พนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.job.thai.com

รายละเอียดการรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ กพ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ที่เว๊ปไซด์ http://opsd.mod.go.th  หรือ  https://opsd.job.thai.com


หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบคุณวุฒิแล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาในการใช้สมัครสอบ ติดต่อสอบถาม 02 226 1394 พ.ท.สันติ ศุกระเศรณี และ พ.ต.หญิงพรรณสิริ ตันติตระกูล ในวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น

ที่มาข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม