บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ของหน่วยกำลังรบ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ของหน่วยกำลังรบ(เหล่า ร.) ประจำปี งบประมาณ 2555

กำหนดการรับสมัคร
16-31 ม.ค. 55 เวลา 0800-1630 รับสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และจัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับสมัครในส่วนของ กองทัพภาค
18 ก.พ. 55 เวลา 0800-1630 สอบภาควิชการ ณ สนามสอบที่กำหนด (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบวันรับสมัคร)
21 ก.พ. 55 ประกาศผลสอบภาควิชาการ  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ของ ศูนย์การทหารราบ
21-24 ก.พ. 55 ทดสอบร่างกาย  ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์
25-26 ก.พ. 55 สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร กศ.รร.ร.ศร.3 ชั้น 2 และชั้น 3 
28 ก.พ.55 ประกาศผลการสอบรอบสอง ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ของ ศูนย์การทหารราบ
1-4 มี.ค. 55 เวลา 0800-1630 รายงานตัวและทำสัญญา ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่