บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 
โหลดรายละเอียดได้ที่นี่