บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร ๓๐ อัตรา
 - ช่างกลโรงงาน ๗ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างโครงสร้างอากาศยาน ๒ อัตรา  ปวช.
 - ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ๑ อัตรา  ปวช.
 - ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างท่อ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างประปา ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างปูน ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างไม้ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างโลหะ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างระบบอากาศยาน ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล ๒ อัตรา  ปวช. ชาย/หญิง
 - พนักงานลานถัง ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - พนักงานธุรการ ๔ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
 - พนักงานบริการ ๑ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
- พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ ๒ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม ๕๕ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐-๒๑๕๕-๖๑๖๔ , ๐-๒๑๕๕-๖๑๖๐
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่