บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ยศ.ทบ. รับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เสมียน กรมยุทธศึกษาทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2560  
สอบรอบแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
ประกาศผลสอบรอบแรก และสอบรอบสุดท้าย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ณ แผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2241-3363,0-2241-4068-9 ต่อ 89013


ที่มาข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก