Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แจ้งข่าวการรับสมัครทหารกองหนุน ตำแหน่งพลขับ สังกัด กรมกำลังพลทหารบก และข่าวการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น
กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • เป็นทหารกองหนุนอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์ ผลการตรวจเลือกต้องระบุว่าเป็นคนจำพวก 1 ความสูง 150 ซม. รอบอก 76/79 ซม การศึกษาไม่ตำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่รับบุคคลที่เกิดในปี 2536 เนื่องต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ งดรับทหารกองหนุนอัตรา จ.ส.ต.-จ.ส.อ.
  • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 ส.ค. 56 ณ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • อายุ 18-30 ไม่รับบุคคลเกิดปี 2536 เนื่องต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ การศึกษามัธยมต้นหรือเทียบเท่า
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 ส.ค. 56
ทำการคัดเลือก 29 ส.ค. 56 ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสามี  โทร 044-246 311

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ ( อัตรา พลอาสาสมัคร ) จำนวน 72 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/4thinfantry
ประกาศ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ จะเปิดรับสมัครชายไทยอายุไม่เกิน 30 ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2526 )  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ ( อัตรา พลอาสาสมัคร ) จำนวน 72 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ผ่านการเป็นทหารกองประจำการหรือ ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับราชการดังกล่าว

ติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯเลขที่ 92/1 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 – 2272 – 6555  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2556

**เน้นย้ำว่าขอรับระเบียบการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนวันรับสมัครวันแรก 27 สิงหาคม 2556**


รายละเอียดการรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม(ของปีที่ผ่านมา และประสบการณ์ของทหารมหาดเล็กฯ)

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  เฟสเพ็จ  ร.๑ พัน.๔ รอ. https://www.facebook.com/4thinfantry

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับน้องที่ต้องการสอบเข้าเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร) ร.1 พัน4 รอ. รุ่นที่ 25

ไม่มีความคิดเห็น
น้องจากในหน่วยแจ้งทางบล็อกของรุ่นน้อง"ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์"ว่า หน่วยฯจะทำการรับสมัคร ในห้วงวันที่ 26 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556 น้องที่ต้องการรับสมัครเตรียมตัวฟิตร่างกายได้แล้วครับเหลือเวลาอีกไม่มาก หากต้องการอ่านประสบการณ์การเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของ ร.1 พัน.4 รอ. ที่น้องเขาเล่าได้นะครับ ดีกว่าแอดมิน ฮา เล่าให้ฟังแน่นอนมี 2 ตอนโดย พล.อส.เกียรติศักดิ์ ขวัญอยู่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง : เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
ด้วย ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา
  • กำหนดวันรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา  0830 – 1130 และเวลา 1300 – 1500 (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สถานที่รับสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ โทร.0 2275 4504 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา

6 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อบรรจุทดแทน อส.ทพ.ชาย ที่ขาดในสังกัด กรม ทพ.22 ปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จชต.
  • จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 56
วันเวลา สถานที่ในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ส.ค. 56 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท
 
วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก วันที่ 20-22 ส.ค. 56 เวลา 0700 ที่  ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ฯ

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เข้าปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 114 อัตรา

37 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพลสนับสนุนของหน่วยทหารพรานใน สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 114 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

37 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จานวน 7 อัตรา

8 ความคิดเห็น

ระเบียบการสมัครเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปี 2556
( ห้วงการรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคมสิงหาคม 2556 )
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ( ราคาฉบับละ 100 บาท )
ประกาศกองพลทหารราบที่ 7
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
--------------------------------------------
กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จานวน 7 อัตรา

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น