บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ และสำนักพระธรรมนูญทหาร รับสมัครพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คุณสมบัติ เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ฝ่ายขนส่ง กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
  • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย/หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่พนักงานธุรการ และผู้ช่วยการพยาบาล (กองเวชศาสตร์ป้องกัน) รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมยุทธการทหารอากาศ  (ชาย/หญิง)
  •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
สำนักพระธรรมนูญทหาร (ชาย/หญิง)
  •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 3-17 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่