บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แจ้งข่าวการรับสมัครทหารกองหนุน ตำแหน่งพลขับ สังกัด กรมกำลังพลทหารบก และข่าวการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 2

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • เป็นทหารกองหนุนอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์ ผลการตรวจเลือกต้องระบุว่าเป็นคนจำพวก 1 ความสูง 150 ซม. รอบอก 76/79 ซม การศึกษาไม่ตำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่รับบุคคลที่เกิดในปี 2536 เนื่องต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ งดรับทหารกองหนุนอัตรา จ.ส.ต.-จ.ส.อ.
  • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 ส.ค. 56 ณ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • อายุ 18-30 ไม่รับบุคคลเกิดปี 2536 เนื่องต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ การศึกษามัธยมต้นหรือเทียบเท่า
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 ส.ค. 56
ทำการคัดเลือก 29 ส.ค. 56 ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสามี  โทร 044-246 311

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่