บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อบรรจุทดแทน อส.ทพ.ชาย ที่ขาดในสังกัด กรม ทพ.22 ปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จชต.
  • จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 56
วันเวลา สถานที่ในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ส.ค. 56 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท
 
วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก วันที่ 20-22 ส.ค. 56 เวลา 0700 ที่  ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่