บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมกำลังพลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  9 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บ.เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท
  • อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ  กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร 0 2534 0036

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/