บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  1 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 ถึง 5 พฤศจิกายน 2561 ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 0 2297 7029, 0 2297 8094

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองทัพบก http://www.rta.mi.th