บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา


กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ     25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61
4. สอบข้อเขียน     วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน     4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย     7 – 27 ธ.ค.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)     7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง     28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ     1 ก.พ.62

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา http://rcm.edupol.org