บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 45 ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0800 ถึง 1600 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัคร หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-672148 หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ส่งมาที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0700 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ( พร้อมนำหลักฐานตัวจริงมาในวันสอบคัดเลือกด้วย ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกรมทหารพรานที่ 45