บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข้อสอบนายร้อยตำรวจชาย/นายร้อยตำรวจหญิง

รวมข้อสอบเก่าสอบคัดเลือกฯ เข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจหญิง
นายร้อยตำรวจชาย

             ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ www.mayahol.com